samenwerkingen
De voorzitters van de artsenorganisaties LHV, NVAB , KNMG en NHG hebben een verklaring ondertekend over Werk en Gezondheid. Afgesproken is dat huisartsen en bedrijfsartsen in het belang van de patiënt – in goede samenwerking – zullen bijdragen aan het behoud van of terugkeer naar geschikt werk. De KNMG ondersteunt deze afspraak.

Ondertekening

De ondertekening vond plaats tijdens het TNO Symposium Zorg voor Werk waarin werd besproken hoe de (eerstelijns)zorg kan bijdragen aan een gezonde beroepsbevolking.
Jako Burgers (NHG) overhandigde de verklaring aan André Knottnerus, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en hoogleraar eerstelijnsgeneeskunde. Jurriaan Penders (NVAB) overhandigde de verklaring aan FNV-voorzitter Ton Heerts, en aan Bernard Wientjes, voorzitter van de ondernemingsorganisatie VNO-NCW.

Werk belangrijk voor gezondheid

Citaat uit de verklaring; ” Werk is een belangrijke determinant van gezondheid. Als het werk goed aansluit op iemands kennis, vaardigheden en persoonlijke omstandigheden en wordt uitgevoerd in een veilige, gezonde en ondersteunende werkomgeving, dan kan werk een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid bevorderen. Ook helpt werk dan om ziekte te voorkomen en speelt het een actieve rol in herstel na ziekte of uitval.
Het hebben van goed werk verhoogd de eigenwaarde van werkende en verbetert het sociaal functioneren en de maatschappelijk participatie. Andersom kan het ontbreken van werk, of het hebben van werk dat niet geschikt is of dat in slechte omstandigheden wordt uitgevoerd, juist leiden tot fysieke en/of psychische klachten of aandoeningen. Vanwege het belang van de relatie tussen werk en gezondheid is het behoud van en terugkeer naar geschikt werk een belangrijke uitkomstmaat voor de behandeling en begeleiding van patiënten in de arbeidzame leeftijd, net als het streven naar functioneel in plaats van (alleen) medisch herstel.”

Bron: o.a. Nederlandse Huisartsen Genootschap 13-02-2014