Nascholing complexe zorgvragen

 

Combinatie fysieke en psychische klachten of complexe zorgvragen komen steeds vaker voor!

Uit onderzoek blijkt dat een combinatie van lichamelijke en psychische aandoeningen steeds meer voorkomen en gaan gepaard met meer zorggebruik en hogere zorg­kosten.

De problematiek van complexiteit

In de afscheidsrede van prof. Dr. Christina van der Feltz-Cornelis in 2019 over “Complexe mensen hoe behandel je die? (ISBN: 978-94-6167-386) beschrijft zij de problematiek van de toegenomen complexiteit onder andere aan de hand van een voorbeeld:

Zo kan iemand met een chronische ziekte chronisch moe zijn, de zogenaamde vermoeidheid der chronisch zieken; maar als hij ook een depressie heeft kan dat ook ernstige vermoeidheid met zich meebrengen. Of, als iemand chronisch pijn heeft, en ook depressief is, is het van belang te beseffen dat pijn een depressief symptoom kan zijn en dat 40% van de depressieve patiënten zelfs ‘over the counter’ pijnmedicatie gebruikt zonder dat de arts of psychiater daarvan af weet. 

Complexe zorgvragen

Patiënten met een combinatie van fysieke en psychische klachten en die bovendien functionele beperkingen hebben worden “high need patiënten” genoemd volgens prof. Van der Feltz-Cornelis. Hun medische kosten zijn meer dan 2 keer zo hoog. Het gaat dus niet eens zozeer om het aantal aandoeningen, maar om de functionele beperking die erbij komt. En die functionele beperking hangt sterk samen met psychiatrische comorbiditeit. Het gaat hierbij om 10% van de verzekerde patiënten die complex zijn. Deze mensen hebben problemen op psychologisch en sociaal vlak die in elkaar overlopen en elkaar beïnvloeden; zogenaamde clustering van problemen.

Worsteling met complexiteit

Veel artsen worstelen met de complexiteit. Het blijkt moeilijk om een diagnose te stellen die alle problematiek omvat. Er zijn meerdere hulpverleners in verschillende behandel-settingen bezig met deze patiënten, en daar zijn vaak ook conflicten mee. 

Uitdaging voor de zorg

Dit gegeven stelt de zorg voor een grote uitdaging en vraagt volgens de Gezondheidsraad om een geïntegreerde benadering van zorg. Op 27 mei 2020 schreef de Gezondheidsraad (Integrale zorg voor mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2020; publicatienr. 2020/07) een brief hierover aan de minister van VWS met het verzoek om meer integrale zorg. 

Integrale zorg

Revalis is blij met deze aandacht voor de noodzaak voor een geïntegreerde benadering. Het is al jaren bekend dat er een groep patiënten met complexe zorgvragen door de gescheiden inrichting van de zorg ‘tussen wal en schip valt’. Revalis heeft voor patiënten een integraal zorgaanbod ontwikkeld. Zowel diagnostiek als behandeling. 

Op deze nascholing gaan revalidatiearts Dr. Agali Mert en klinisch psycholoog Dr. Han Samwel in op de volgende onderwerpen;

 • Huidige inrichting van zorg
 • Wat maakt een zorgvraag complex?
 • Complexe zorg vraagt om integrale zorg
 • SSRD:
  • Verklaarde lichamelijke klachten;
  • Onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK);
  • Combinatie van verklaarde en onverklaarde lichamelijke klachten.
 • Case Complexity Index
 • Stepped care en/of matched care
 • Meekijkdiagnostiek middels E-health
 • Interdisciplinaire diagnostiek
 • Interdisciplinaire behandeling

PROGRAMMA

Data: 

 • 7 maart en 4 april 2023 18.00 – 20.30 uur
 • Duur: +/- 2,5 uur
 • Tijd: Inloop vanaf 17.30 uur (soep /broodje), start 18.00 uur, einde 20.30 uur
 • Accreditatie: 2 punten
 • Aantal deelnemers: minimaal 10 personen, maximaal 25 personen
 • Locatie: Kerkenbos 1103B, eerste verdieping Nijmegen
 • Contact: Nadia Lammers, relatiebeheer@revalis.nl, tel. 073-8200325
 • Kosten: 39 euro bij deelname (vrij van BTW) 
complexe-zorgvragen-paneldiscussie