Nascholing complexe zorgvragen bij ALK

Integrale zorg bij aanhoudende lichamelijke klachten 

 

een Combinatie fysieke en psychische klachten of complexe zorgvragen komen steeds vaker voor!

Uit onderzoek blijkt dat patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten, waarbij er sprake is van een combinatie van lichamelijke en psychische aandoeningen, steeds meer voorkomen en niet passen binnen het huidige zorgaanbod en gepaard gaan met meer zorggebruik en hogere zorg­kosten. Daarnaast blijkt uit recent onderzoek van ZonMw vanuit de huisartsengeneeskunde dat meer dan 80% van deze patiënten chronisch wordt. 

De problematiek van complexiteit

Somatische zorg en psychische zorg zijn nog steeds gescheiden domeinen zijn. Eén van de knelpunten is dat patiënten al snel na het ontstaan van klachten terechtkomen bij een zorgverlener die focust op lichamelijke aandoeningen, óf een zorgverlener die zich exclusief richt op psychische aandoeningen. Ook kunnen zorgverleners aandoeningen buiten hun domein over het hoofd zien of een verkeerde diagnose stellen. In onze huidige – gescheiden –  gezondheidszorgsystemen met separate ziekenhuizen, ggz-instellingen en gemeenten is
de uitvoerbaarheid van een uitgebreid biopsychosociaal assessment twijfelachtig.

Worsteling met complexiteit

Veel artsen worstelen met de complexiteit. Het blijkt moeilijk om een diagnose te stellen die alle problematiek omvat. Er zijn meerdere hulpverleners in verschillende behandel-settingen bezig met deze patiënten, en daar zijn vaak ook conflicten mee. 

Uitdaging voor de zorg

Dit gegeven stelt de zorg voor een grote uitdaging en vraagt volgens de Gezondheidsraad om een geïntegreerde benadering van zorg. Op 27 mei 2020 schreef de Gezondheidsraad (Integrale zorg voor mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2020; publicatienr. 2020/07) een brief hierover aan de minister van VWS met het verzoek om meer integrale zorg. 

HET VERSCHIL MAKEN BIJ COMPLEXE CASUÏSTIEK

Integrale zorg is de oplossing maar hoe organiseer je de zorg bij complexe problematiek zoals bij aanhoudende lichamelijke klachten (ALK)? Ben je een zorgverlener zoals huisarts, POH, bedrijfsarts, medisch specialist, fysiotherapeut of psycholoog en wil je meer weten over transdiagnostiek en integrale zorg? Deze nascholing biedt je meer kennis en handige tips uit de praktijk.

Complexe zorgvragen

PROGRAMMA

Op deze nascholing gaan revalidatiearts Wim Wertheim en Klinisch psycholoog Dr. Han Samwel in op de volgende onderwerpen;

 • Huidige inrichting van zorg
 • Wat maakt een zorgvraag complex?
 • Complexe zorgvragen vragen om een transdiagnostische benadering en integraal zorgaanbod
 • Aanhoudende lichamelijke klachten – Somatic Symptom Related Disorder:
  • Verklaarde lichamelijke klachten;
  • Onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK);
  • Combinatie van verklaarde en onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.
 • Case Complexity Index 
 • Stepped care en/of matched care
 • Meekijkdiagnostiek middels E-health
 • Transdisciplinaire diagnostiek en behandeling

Datum -> Woensdag 10 April 2024 17.30 – 20.30 uur

 • Duur: +/- 2,5 uur
 • Tijd: Inloop vanaf 17.30 uur (soep /broodje), start 18.00 uur, einde 20.30 uur
 • Accreditatie: 2 punten (in aanvraag)
 • Locatie: Venlo, Noorderpoort 93
 • Contact: Jeroen van Gerven, jeroen.vangerven@revalis.nl, tel. 077-2058368
 • Kosten: GRATIS 
complexe-zorgvragen-paneldiscussie
Revalis Clinics