Videobellen: ervaringen bij een intensief revalidatietraject

Sinds 16 maart is Revalis vanwege de Corona maatregelen volledig overgestapt naar het aanbieden van online behandelingen. Dit betreft zowel de intake als ook de behandelprogramma’s voor de medisch specialistische revalidatie (MSR) en de medisch psychologische revalidatie (S-GGZ). Voor zowel patiënten als onze zorgprofessionals, was dit een hele nieuwe manier van werken en dus spannend. Al snel kwamen gelukkig de eerste positieve reacties binnen. Onze huidige patiënten waren zeer content en tevreden over het feit dat de behandelingen op deze manier toch doorgang konden vinden en nieuwe patiënten vonden het een prettig idee dat ze toch een intake en een behandeling konden krijgen in deze crisistijd.
Inmiddels zijn we een aantal weken verder en voelt dit “nieuwe online werken” volledig vertrouwd. Hieronder leest u een aantal reacties van patiënten en collega’s.
Daarnaast zijn we ons klaar aan het maken om op basis van de richtlijnen van het RIVM en onze beroepsverenigingen weer patiënten op locatie te kunnen gaan ontvangen.
Hierdoor hopen wij op korte termijn weer alle patiënten, ook patiënten die niet open staan voor videobellen, weer in behandeling te kunnen nemen.

KRISTEL

Kristel is 44 jaar en woont in de omgeving van ‘s-Hertogenbosch. Ze heeft een lichamelijke aandoening die veel pijn en vermoeidheid veroorzaakt, waardoor zij op gegeven moment zelfs niet meer kon functioneren en haar werk verloor. Haar leven was bepaald niet makkelijk. Hierdoor is zij door haar specialist verwezen naar Revalis waar zij in de afgelopen periode een medisch psychologische revalidatietraject heeft doorlopen. Halverwege het traject brak de Coronacrisis uit. Hierdoor heeft Kristel haar traject moeten vervolgen via een videobelcontact met haar behandelaren. Wat zijn haar ervaringen?

Kristel geeft aan: “Het videobellen was destijds helemaal nieuw voor mij. Toen videobellen werd aangeboden door Revalis zat ik midden in het behandeltraject. Ik was alleen gewend aan de face-to-face gesprekken met de medisch psychologen, waardoor ik het wel erg spannend vond. Ik kreeg van mijn behandelaar een mail met een uitnodiging waarop ik kon klikken en direct kon deelnemen aan het videogesprek. De kwaliteit was prima. Ik bemerkte dat er minder vaak stiltes vielen en ik hierdoor in een kortere tijd toch alles met mijn behandelaar besproken had. Ik dacht dat het videobellen minder persoonlijk zou zijn, maar gedurende het traject wist ik toch met mijn behandelaren een ‘klik’ op te bouwen. Uiteindelijk ben ik blij dat ik mijn doelen van het revalidatietraject heb behaald. Hoewel het weer kunnen functioneren het hoofddoel was en niet vermindering van pijn of vermoeidheid, ervaar ik toch minder pijn en vermoeidheid. En ondanks de Coronacrisis ben ik weer met allerlei activiteiten gestart. Alleen werk nog niet. Het traject heb ik dan ook zeer succesvol weten af te ronden. Mijn ervaring met videobellen wil ik graag delen met anderen, daar ik weet dat net als ik er mensen zijn die nog niet veel ervaring hebben met videobellen en dit zeer spannend vinden of hiervoor zelfs angstig zijn. Gelukkig heb ik, mede door de videobel sessies, mijn traject waardevol afgesloten.”

Kristel (naam gewijzigd i.v.m privacyredenen)

RONALD

Ronald is 39 jaar en woont in de omgeving van ‘s-Hertogenbosch. Hij heeft een zeldzame ziekte met bijkomende vermoeidheidsklachten die hem fors beperkte in zijn functioneren en waardoor hij in de WIA terecht is gekomen. Ronald ervaarde geen grip meer op zijn leven. Hierdoor is hij door zijn specialist naar Revalis verwezen waar hij in de afgelopen periode een medisch psychologische revalidatietraject heeft doorlopen. Halverwege het traject brak de Coronacrisis uit. Hierdoor heeft Ronald zijn traject moeten vervolgen via een videobelcontact met zijn behandelaren. Wat zijn zijn ervaringen?

“Ik heb videobellen als positief ervaren, ondanks de persoonlijke afstand is voor mij de kwaliteit hetzelfde gebleven. Middels het videobellen leek ik met sommige behandelaren zelfs een betere klik te ervaren dan met een face-to-face gesprek. Daar ik thuis kon blijven en er geen reisafstand was, kon ik deze energie anders inzetten hetgeen ik prettig vond. Videobellen kan ik iedereen aanbevelen, daarnaast is het een uitkomst in deze Coronacrisis als fysiek contact niet of tijdelijk niet mogelijk is.’’

Ronald (naam gewijzigd i.v.m privacyredenen)

JASMIJN

Jasmijn is 44 jaar en woont in de omgeving van Tilburg. Zij heeft jarenlange vermoeidheidsklachten die haar zodanig beperkten dat zij door haar huisarts verwezen is naar een internist. Daar er geen medische verklaring te vinden was voor haar vermoeidheid, is zij doorverwezen naar Revalis waar zij in de afgelopen periode een medisch psychologische revalidatietraject heeft doorlopen. Halverwege het traject brak de Coronacrisis uit. Hierdoor heeft Jasmijn haar traject moeten vervolgen via een videobelcontact met haar behandelaren. Wat zijn haar ervaringen?

Jasmijn: “Na 4 weken het traject gevolgd te hebben op locatie van Revalis moest het wegens het Corona virus en de passende maatregelen, verder via videobellen. Natuurlijk was dit even aanpassen. Geen persoonlijk contact, wat betekent dat voor de kwaliteit? Maar hier heb ik mezelf in vergist. Het behandelteam is goed op elkaar in gespeeld en weten je ook via het videobellen je uit te nodigen tot het behalen van je persoonlijk doelen. Voor mij heeft het geen nadelige gevolgen gehad dat ik het traject op deze wijze heb afgemaakt. Juist in deze tijd is het een effectieve en toch persoonlijke manier van het traject volgen in het “nieuwe” normaal. Het is soms zelfs wel handig en fijn dat je geen energie hoeft te geven aan het reizen en je kunt 5 minuten voor je sessies je pc aanzetten en klaar voor de sessie ben je.

Dankbaar voor het gegeven dat Revalis ondanks alle maatregelen de behandelingen toch passend heeft kunnen door laten gaan.

Juist in deze tijd had ik steun aan de behandeling. Vermoeidheid en/of pijnklachten geeft onzekerheid en juist in deze spannende tijden waren de gesprekken voor mij zeer waardevol”

Jasmijn (naam gewijzigd i.v.m privacyredenen)

YVETTE – MEDEWERKER VAN REVALIS – OVER HET VIDEOBELLEN

Yvette is psychomotorische therapeut en maakt onderdeel uit van het multidisciplinair behandelteam van Revalis. Als psychomotorische therapeut staat de lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal. Door sport en spel of lichaamsgeoriënteerde oefeningen komt de patiënt letterlijk in beweging of staat juist stil bij zijn ervaringen. Zo leert de patiënt om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en begrijpen. Vervolgens wordt er geoefend om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen. Yvette heeft haar therapiesessies succesvol omgezet naar videobellen. Lees hier haar verhaal.

Yvette: “Psychomotorische therapie via beeldbellen, dat was even een flinke omschakeling. Het daagde mij uit om ‘out of the box’ te denken, waardoor er toch een passende oplossing ontstond. Symbolisch en ervaringsgericht werken met de patiënten is anders, maar geeft ook een nieuwe dimensie aan de therapie. Ze werken vanuit hun eigen omgeving, waardoor het vaak direct toepasbaar is en de symboliek beter blijft hangen. Het zijn intensieve sessies, waarbij ze veel inzichten opdoen.

Door de vele positieve reacties van patiënten, maakt het op deze manier ook een waardevolle manier van werken.”

Yvette (therapeut Revalis)

Neem contact op

  • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid
Revalis Clinics