Informatie verwijzer

Revalis is momenteel één van de weinige klinieken in Nederland die voor een grote groep patiënten met functioneringsproblemen door complexe chronische pijn, vermoeidheid of verlammingsverschijnselen (FNS) integrale (trans)diagnostiek (door revalidatiearts, klinisch psycholoog, psychiater) en behandeling biedt vanuit het biopsychosociale model. De integrale herstelzorg valt onder de medisch specialistische revalidatie en/of Basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ.

Voordeel voor patiënt en zijn omgeving 

Een biopsychosociale benadering houdt rekening met de complexe, vaak circulaire interacties tussen het lichaam en het brein en de hiermee verbonden psychologische processen. Het voordeel hiervan is dat het biopsychosociaal perspectief de kans vergroot op diagnostische vroeg-detectie, met adequate doorverwijzing voor meer specialistische diagnostiek en ‘maatwerk’ therapie, toegesneden op de individuele noden van de patiënt.

Verwijzen 

Voor onze zorg is er altijd een verwijsbrief nodig van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. U kunt verwijzen wanneer er sprake is van aanhoudende lichamelijke klachten (ALK). Onder ALK wordt verstaan klachten die ten minste 3 maanden duren en het functioneren beperken of lijdensdruk veroorzaken. Het kan gaan om klachten in de context van een (adequaat behandelde) ziekte of klachten in de afwezigheid van een bekende ziekte. Wanneer u verwijst moet er sprake zijn van: 

  • Functioneringsproblemen door verklaarde of onvoldoende verklaarde ALK zoals complexe chronische pijn, vermoeidheid of verlammingsverschijnselen.
  • De klachten zijn ten minste 3 maanden aanwezig en patiënt heeft in de eerste lijn behandelingen ondergaan (stepped care) met onvoldoende resultaat.
  • Meerdere (biopsychosociale) factoren lijken de klachten te onderhouden.
  • Patiënt dient de Nederlandse taal machtig te zijn (spreken, schrijven en lezen).

U kunt verwijzen naar de (S)-GGZ of naar de revalidatiegeneeskunde binnen Revalis. Vooraf vindt er altijd een screening plaats.

Heeft u vragen? Neem dan op met 073-8200325 (zie ook kantoortijden bij contact).

 

Behandelmogelijkheden-SOLK-patienten Revalis

Behandelmogelijkheden aanhoudende lichamelijke klachten als chronische pijn of chronische vermoeidheid. Revalis biedt in het zorglandschap domeinintegrerende herstelzorg met biopsychosociale transdiagnostiek. 
(bron:Akwa-GGZ)

 

Vragen?

Bel 088-0442200 voor meer informatie, bekijk de meest gestelde vragen of neem contact met ons op

Revalis Clinics