Arbeidsrevalidatie

Maak een afspraak

ARBEIDSRE-INTEGRATIE OF ARBEIDSREVALIDATIE

GRIP OP WERKHERVATTING BIJ AANHOUDENDE GEZONDHEIDSKLACHTEN

Aanhoudende gezondheidsklachten, die geleidelijk zijn ontstaan of na een operatie, ziekte of ongeval, kunnen leiden tot langdurig verzuim. Het gaat hierbij vaak om gezondheidsklachten waarbij, ondanks de goede zorg van meerdere artsen en therapeuten, er onvoldoende herstel optreedt van functioneren en hierdoor het hervatten van werk niet lukt. Arbeidsrevalidatie bij Revalis kan dan een uitkomst zijn.

Arbeidsrevalidatie kan ingezet worden wanneer er sprake is van:

 1. Recidiverend verzuim
 2. Dreigend verzuim
 3. Langdurig verzuim

Revalis is een instelling voor interdisciplinaire medisch specialistische zorg. Wij kijken naar gezondheid vanuit een holistische visie en hierdoor naar het totale functioneren van mensen zowel fysiek, mentaal als sociaal. Onze behandeling is gericht op het herstel van functioneren en maatschappelijk participeren waaronder het hervatten van werk. Zoals uit onderzoek blijkt is werk een belangrijke zingevende en gezondheidsbevorderende factor.

INHOUD BEHANDELING

 • Wij geven inzicht in de lichamelijke, mentale maar ook omgevingsfactoren die een onderhoudende rol spelen bij het voortduren van de klachten.
 • Wij geven mensen inzicht hoe zij anders om kunnen gaan met de klachten en hierdoor andere keuzes kunnen maken, waardoor er vaak verrassend meer mogelijk is.
 • Revalis begeleidt bij het stapsgewijs opbouwen van activiteiten.
 • Als er sprake is van verzuim wordt er in overleg met betrokkenen een plan gemaakt hoe de werkzaamheden, stapsgewijs en klachtenonafhankelijk, hervat gaan worden.

HOE WORDT DE WERKGEVER BETROKKEN?

Voorafgaand aan het behandeltraject, na toestemming van betrokkene, nemen wij contact met werkgever op voor een toelichting, de beantwoording van vragen en een inventarisatie van verwachtingen. Ook wordt de werkgever nauw betrokken bij de werkhervatting en wordt zij op vaste momenten geïnformeerd over de voortgang.

KOSTEN BEHANDELING

Voor een groot aantal diagnoses, waarbij de klachten langer duren dan 3 maanden, worden de behandelingen bij Revalis vergoed via de basisverzekering van de zorgverzekeraar van betrokkene en is het mogelijk een aanvullende arbeidsmodule te kiezen.

ARBEIDSMODULE

Voor een behandeling via de zorgverzekeraar hebben wij een verwijzing nodig van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Het kan echter zo zijn dat men meer grip op de situatie wil hebben en een snelle start van een interventie wenst, dan is het mogelijk om te kiezen voor een vroege arbeidsre-integratie door arbeidsrevalidatie.

ARBEIDSREVALIDATIE

Om te bepalen welke zorg precies nodig is, wordt er eerst uitgebreide multidisciplinair diagnostiek verricht.

Vrijblijvend kunt u terecht bij onze zorgadviseur voor een kennismakingsgesprek. Dit is geheel gratis.

De voordelen van de inzet van arbeidsrevalidatie naar eigen werk of tweede spoor zijn:

 • Bevorderen van het herstel
 • Voldoen aan wetgeving m.b.t. inspanningsverplichting
 • Verhogen van de algehele belastbaarheid
 • Betere inzetbaarheid
 • Voorkomen van verzuim
 • Verminderen van de verzuimduur
 • Besparen op verzuimkosten en doorlopende kosten van arbeidsongeschiktheid
 • Herstel arbeidsvermogen en inkomen

Gezien bovenstaande kan men de conclusie trekken dat inzet van arbeidsrevalidatie altijd zinvol is.

Geïnteresseerd? Neem contact op met onze zorgadviseur Nadia Lammers

 

Vragen?

Bel 088-0442200 voor meer informatie, bekijk de meest gestelde vragen of neem contact met ons op

Revalis Clinics