Veel gestelde vragen

Maak een afspraak

VRAAG EN ANTWOORD

meest gestelde vragen en antwoorden

HOE KAN IK ME AANMELDEN VOOR EEN BEHANDELING?

Voor een behandeling bij Revalis heeft u altijd een verwijsbrief nodig van huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

  1. Heeft u of uw verwijzer een verwijsbrief naar ons verstuurd, dan nemen wij binnen 1 a 2 werkdagen contact met u op om afspraken in te plannen voor diagnostiek.
  2. Wenst u meer informatie over het behandeltraject? Neem dan contact met ons op.
KAN IK EERST MET REVALIS KENNISMAKEN VOORDAT IK IN BEHANDELING KOM?

We organiseren wekelijks voorlichtingsbijeenkomsten. Komt u dat niet uit, maar wilt u toch persoonlijk contact? Neem telefonisch contact met ons op.

WAT IS DE WACHTTIJDINDICATIE VOOR EEN BEHANDELING?

De wachttijdindicatie wordt maandelijks ge-update en vindt u hier.

Gemiddeld kunt u binnen enkele weken al bij ons terecht voor de start van de diagnostiek. Deze indicatie is seizoensgebonden.

WORDEN DE KOSTEN VAN DE BEHANDELING VERGOED DOOR MIJN ZORGVERZEKERAAR?

Revalis Zorg levert hoofdzakelijk Specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) en Medisch specialistische revalidatiezorg (MSR). Voor deze zorg bent u wettelijk verzekerd via de verplichte basisverzekering. Onze zorg wordt altijd en volledig vergoed voor alle Nederlandse verzekerden, minus het wettelijk verplichte eigen risico van €385,- in 2024, tenzij u zelf voor een hoger eigen risico heeft gekozen. Heeft u uw eigen risico nog niet aangewend voor andere zorg dan dient u er dus rekening mee te houden dat uw zorgverzekeraar dit bedrag in rekening brengt. Als u besluit om na (een gedeeltelijke) intake niet in behandeling te gaan of als door Revalis Zorg wordt besloten dat u niet bij ons in behandeling kunt komen, dan zal facturering van de (gedeeltelijke) intake leiden tot het aanspreken van je openstaande wettelijk verplichte eigen risico. U kunt er in dit geval ook voor te kiezen de kosten zelf te betalen, dus zonder tussenkomst van een verzekeraar. Informeer hiernaar bij de zorgadviseur.

AGBCODE REVALIS

Als toegelaten instelling is Revalis Zorg opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB). Onze AGB-code is 22221015. Met deze unieke code zijn wij voor alle zorgverzekeraars in Nederland herkenbaar als erkende GGZ zorgaanbieder. De zorgfinanciering gebeurt volgens een stelsel dat is gebaseerd op de zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). De tarieven hiervoor zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Meer informatie hierover kun je vinden op de site van de NZA.

VERWIJSBRIEF

Voor een correcte verwerking van de administratie door uw zorgverzekeraar is het belangrijk dat u voor of bij uw eerste bezoek een verwijsbrief van uw huisarts meebrengt. Deze verwijsbrief moet gericht zijn aan Revalis Zorg voorzien van reden van verwijzing, handtekening/stempel en een datum. Ook dient u zich altijd te kunnen legitimeren zodat wij kunnen verifiëren of u ook daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent. Hiervoor dient u een zorgpas en een paspoort of id-kaart mee te nemen naar de eerste afspraak. Als u een afspraak korter dan 24 uur tevoren afzegt, mogen wij het wegblijftarief (no show) in rekening brengen.

VERZEKERINGSGAT

Revalis Zorg neemt een eventueel ‘verzekeringsgat’ voor haar rekening.
Revalis Zorg is geboren vanuit de gedachte dat onze cliënten zoveel mogelijk direct toegang zouden moeten hebben tot (kosten)effectieve hulpverlening. Vanuit onze visie vinden we het belangrijk dat een ieder zelf de keuze kan maken waar hij/zij geholpen wordt. Sommige zorgverzekeraars communiceren echter dat ze niet- of slechts een deel van onze behandeling vergoeden. Dit klopt niet: onze behandeling wordt gegarandeerd altijd volledig vergoed. Omdat wij namelijk graag iedereen willen helpen die bij ons in behandeling wil komen, vergoeden wij zelf een eventueel ‘verzekeringsgat’. Met ‘verzekeringsgat’ bedoelen we het verschil tussen wat de zorgverzekeraar voor de behandeling aan ons vergoedt en wat de behandeling werkelijk kost. Wij nemen een dergelijk verschil voor eigen rekening (behoudens uw eigen risico).

BASISVERZEKERING

U bent voor onze zorg wettelijk verzekerd via de verplichte basisverzekering en dus betaalt u nooit meer dan het door u ingestelde eigen risico ( standaard in 2024: € 385,-, tenzij u zelf een hoger eigen risico heeft ingesteld). Hiermee bent u volledig vrij om te kiezen voor onze behandeling, ongeacht de vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar. Indien u hierover nog vragen hebt voel je dan vrij om contact met ons op te nemen. Doe dit ook indien u informatie van uw verzekeraar ontvangt die strijdig is met het hiervoor gestelde. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in het beantwoorden van vraagstellingen hieromtrent. Wij zijn op verzoek ook altijd bereid om uw verzekeraar voor te lichten met betrekking tot de rechten die u heeft op het gebied van vrije artsen keuze.

Bel 073-8200325 voor meer informatie.

Wat kost EEn behandeling?

Onze zorg zit in de verplichte basisverzekering en wordt altijd vergoed door uw zorgverzekeraar, minus het wettelijk verplichte eigen risico van €385,- in 2023, tenzij u voor een hoger eigen risico hebt gekozen. Heeft u uw eigen risico nog niet aangewend voor andere zorg dan dient u dus rekening mee te houden dat uw zorgverzekeraar dit bedrag in rekening brengt. 

De vergoedingen voor fysiotherapie (aanvullende verzekering) en ergotherapie vallen onder de vrije tarieven. Het kan zijn dat u deze behandelingen niet volledig vergoed krijgt en het verschil zelf moet betalen.
Ergotherapie wordt door vanuit de basisverzekering vergoed tot een maximum van 10 uur per jaar (oftewel 40 eenheden van 15 minuten.)

Prijslijst en meer informatie over kosten en vergoedingen

MET WELKE ZORGVERZEKERAARS HEEFT REVALIS CONTRACTEN?

Onze zorgbehandelingen worden vergoed vanuit de basiszorg, m.u.v. monodisciplinaire fysiotherapie en ergotherapie. Dit gaat via uw aanvullende verzekering.

Wij hebben contracten met Achmea en Caresq voor Geestelijke gezondheidszorg en betaalovereenkomsten met VGZ & ONVZ.
Bent u verzekerd bij CZ, Menzis, ASR, DSW of Zorg en zekerheid, dan moet u zelf uw facturen indienen bij uw verzekeraar.

 

HOE WORDT ER GEFACTUREERD?

Bij het tekenen van de toestemmingsverklaring geven we uitleg hoe er gefactureerd gaat worden. Dit is afhankelijk van bij welke zorgverzekeraar u bent aangesloten. In de meeste gevallen declareren we rechtstreeks namens u bij uw zorgverkeraar. In de andere gevallen ontvangt u zelf de nota. Deze moet u dan zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.
In het laatste geval hanteren wij een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum. Indien betalingen onvoldaan blijven, dan zijn we genoodzaakt de vordering uit handen geven aan Classic Incasso.

WAT HOUDT EEN BEHANDELING BIJ REVALIS IN?

Revalis richt zich vooral op het omgaan met de pijn en of (pijn-)vermoeidheidsklachten en het verbeteren van het fysiek (conditie), mentaal (welbevinden) en sociaal functioneren (mee kunnen doen; bijv. hobby’s, werk). Doelstelling is dat u weer plezier ervaart in uw leven. Het behandeltraject bestaat uit zowel groepssessies (psycho-educatie) als individuele sessies.

Waarom kan er een psychologische interventie nodig zijn bij chronisch pijn?

Chronische pijn is een complex probleem dat niet alleen lichamelijke, maar ook psychische en sociale gevolgen kan hebben. Een psychologische interventie kan helpen om beter om te gaan met de pijn, de negatieve gedachten en emoties die ermee gepaard gaan, en de invloed van de pijn op het dagelijks leven te verminderen. Een psycholoog kan u bijvoorbeeld leren hoe u zich kunt ontspannen, hoe u uw aandacht kunt verleggen van de pijn, en hoe u uw activiteiten kunt aanpassen aan uw mogelijkheden. Uit onderzoek blijkt dat psychologische interventies de kwaliteit van leven van mensen met chronische pijn kunnen verbeteren.

ERVAAR IK MINDER PIJN NA BEHANDELING?

Pijn wordt door meerdere factoren beïnvloed dit zijn fysieke, psychische maar ook sociale factoren. Daar onze behandeling hierop insteekt ervaart het merendeel van onze patiënten een afname van de pijnwaarneming. Sommigen ervaren zelfs geen pijn meer na behandeling.

WELKE DISCIPLINES ZITTEN IN HET BEHANDELTEAM BIJ REVALIS?

Het behandelteam van Revalis kan bestaan uit revalidatieartsen, psychiaters, klinisch psychologen, GZ-psychologen, WO-psychologen, psychomotorische therapeuten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en maatschappelijk werkers.

HOEVEEL TIJD BEN IK KWIJT AAN DE BEHANDELING VAN REVALIS?

Uw tijdsbesteding voor de diagnostiek, inclusief het invullen van de vragenlijsten, is ongeveer 6 a 7 uur. Na diagnostiek volgt het behandelprogramma. De basisbehandeling duurt, afhankelijk van de diagnose, 10 tot 15 weken waarbij u 2 a 3 dagdelen per week bij ons op het centrum bent.

Op Welke dagen vinden mijn behandeling plaats?

Nadat u bij het eindgesprek diagnostiek heeft aangegeven welke dagen u niet beschikbaar bent, wordt u ingepland voor uw behandeltraject. Na dit moment kunnen er geen grote wijzigingen in uw planning meer plaatsvinden.
Wij proberen zoveel als mogelijk rekening te houden met uw wensen en voorkeuren, echter is de planning van uw behandeltraject een complexe aangelegenheid. Het kan dus voor komen dat we niet aan al uw wensen tegemoet kunnen komen. Wij rekening hiervoor op uw begrip.
De tijdstippen van uw behandeling liggen tussen 08.00 uur en 17.30 uur.

WORDT ER REKENING GEHOUDEN MET MIJN VAKANTIE?

Revalis streeft ernaar om het behandeltraject zoveel als mogelijk aansluitend ten uitvoer te brengen. Vakantieopname is mogelijk indien vooraf besproken en niet langer in beslag neemt dan 2 weken.

IS ER EEN NAZORGTRAJECT?

Aan het einde van uw zorgtraject zal samen met uw regiebehandelaar worden geëvalueerd of de vooraf besproken doelstellingen behaald zijn. Mocht het zo zijn dat er aanvullende zorg nodig is dan zal er zoveel mogelijk worden gekeken of dit eventueel mogelijk is in de Eerstelijnszorg. Dit is zorg waar u zelf zonder verwijzing naartoe kunt gaan. Dit kan een behandeling zijn door de huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige.

WAAR KAN IK HET PRIVACYREGLEMENT BEKIJKEN?
KAN IK REVALIS EEN BEOORDELING GEVEN?

U kunt Revalis een beoordeling of review geven via Zorgkaart Nederland voor:

WAAR MELD IK EEN KLACHT OF VERBETERPUNT?

Indien u een klacht of een tip voor ons heeft, stuur deze dan in via deze pagina

Vragen?

Bel 088-0442200 voor meer informatie, bekijk de meest gestelde vragen of neem contact met ons op

Revalis Clinics