Kosten en vergoedingen

Maak een afspraak

verzekeraars-nederland

ONZE SPECIALISTISCHE ZORG WORDT ALTIJD VERGOED!

Revalis biedt Medisch Specialistische Revalidatie Zorg (MSRZ) en Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ).

Onze zorg zit in de verplichte basisverzekering en wordt altijd vergoed door uw zorgverzekeraar, minus het wettelijk verplichte eigen risico van €385,- in 2021, tenzij u voor een hoger eigen risico hebt gekozen. Heeft u uw eigen risico nog niet aangewend voor andere zorg dan dient u dus rekening mee te houden dat uw zorgverzekeraar dit bedrag in rekening brengt. Als u besluit om na (een gedeeltelijke) intake niet in behandeling te gaan of als door Revalis wordt besloten dat u niet bij ons in behandeling kunt komen, dan zal facturering van de (gedeeltelijke) intake leiden tot het aanspreken van uw openstaande wettelijk verplichte eigen risico. Het is uiteraard ook mogelijk er voor te kiezen de kosten zelf te betalen of door uw werkgever, dus zonder tussenkomst van een verzekeraar. Informeer hiernaar bij onze zorgadviseur.

Erkende Zorginstelling

Revalis Zorg is als instelling toegelaten en opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB). Onze AGB-code is 22-221015. Met deze unieke code zijn wij voor alle zorgverzekeraars in Nederland herkenbaar als erkende MSRZ en (S)GGZ zorgaanbieder. De zorgfinanciering gebeurt volgens een stelsel dat is gebaseerd op de zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). De tarieven hiervoor zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van de NZA.

*** Download hier de Revalis Passantentarieven voor 2021 ***

Hier vindt u de landelijk vastgestelde tarieven voor Specialistische GGZ
Hier vindt u de landelijk vastgestelde tarieven MSR

Verwijsbrief

Voor een correcte verwerking van de administratie door uw zorgverzekeraar is het belangrijk dat u bij uw eerste bezoek een verwijsbrief van uw arts meebrengt. Deze verwijsbrief moet gericht zijn aan Revalis en voorzien van reden van verwijzing, handtekening/stempel en een datum. Ook dient u uw altijd te kunnen legitimeren zodat wij kunnen verifiëren of u ook daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent. Hiervoor dient u een zorgpas en een paspoort of id-kaart mee te nemen naar de eerste afspraak.

Het kan gebeuren dat u een afspraak af moet zeggen. Dit kunt u doen via het verzenden van een email. Als u uw afspraak korter dan 48 uur (2 werkdagen) vooraf afzegt, mogen wij het wegblijftarief (no show) in rekening brengen. Dit bedraagt €50,- per sessie en wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U ontvangt hiervoor een aparte rekening

REVALIS ZORG NEEMT ‘VERZEKERINGSGAT’ VOOR HAAR REKENING.

Revalis is van mening dat zij voor mensen met complexere zorgvragen directe toegang tot deze (kosten) effectieve zorg moet kunnen bieden.  Daarnaast vinden wij dat mensen zelf moeten kunnen beslissen waar ze behandeld willen worden (recht op vrije artsenkeuze). Sommige zorgverzekeraars communiceren echter dat ze niet- of slechts een deel van onze behandeling vergoeden. Dit is niet correct: onze behandeling wordt gegarandeerd altijd volledig vergoed. Omdat wij namelijk graag iedereen willen helpen die bij ons in behandeling wil komen vergoeden wij zelf een eventueel ‘verzekeringsgat’. Met ‘verzekeringsgat’ bedoelen we het verschil tussen wat de zorgverzekeraar voor de behandeling aan ons vergoedt en wat de behandeling werkelijk kost. Wij nemen een dergelijk verschil voor eigen rekening (behoudens uw eigen risico).

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze zorgadviseur. Zij is te bereiken op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag op tel. 073-8200325 of via het contactformulier.

Voor vragen over rekeningen of declaraties kunt u telefonisch contact opnemen met onze administratie op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 12.30 uur of via het contactformulier.

Benieuwd hoe we u kunnen helpen?

  • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid

Vragen? Wij helpen u graag verder