klinieken voor AANHOUDENDE LICHAMELIJKE KLACHTEN 

Alle specialisten onder één dak

*** PATIENTENSTOP ACHMEA GGZ Zorg ***

Revalis verwacht in 2023 als zorgaanbieder mogelijk meer Achmea GGZ-zorg te gaan leveren dan contractueel is afgesproken. (Labels: Zilveren Kruis, VVAA, FBTO, Interpolis). Behandelingen uitgevoerd boven het afgesproken omzetplafond worden echter niet aan de instelling vergoed.
De reden hiervoor is dat wij een hogere patiënten instroom hebben dan in 2022, vanwege de specifieke multidisciplinaire zorg die wij leveren.
Wij kunnen daardoor in 2023 geen nieuwe verzekerden Zilveren Kruis meer behandelen, behalve met een speciale machtiging (m.u.v. restitutiepolis-verzekerden). Deze machtiging kan worden aangevraagd via Achmea Zorgbemiddeling. 
Mogelijk moet u hierdoor langer wachten op uw behandeling. Als het goed is hoort u binnen 7 werkdagen van Achmea of u alsnog bij Revalis terecht kunt of dat u bij een andere praktijk of instelling wordt ondergebracht.  

REVALIDATIE VOOR aanhoudende lichamelijke klachten zoals CHRONISCHE PIJN en/ OF VERMOEIDHEID

Door aanhoudende lichamelijke klachten zoals chronische pijn, chronische vermoeidheid of verlammingsverschijnselen  (Functioneel Neurologische Stoornissen), kunt u ernstig belemmerd worden in het uitvoeren van uw gewone dagelijkse activiteiten. Omdat deze aanhoudende lichamelijke klachten zoals pijn of vermoeidheid invloed hebben op alle gebieden van uw leven, komt u al snel in een negatieve spiraal terecht. Het is lastig om daar zelf weer uit te komen. Waarschijnlijk heeft u al meerdere pogingen gedaan om uw activiteiten weer op te pakken en is dit niet gelukt. Wij bieden onze patiënten een intensief programma voor revalidatie op maat aan. Zo helpen we u om op verantwoorde wijze uw activiteiten weer op te pakken. Dit in samenwerking met de beste specialisten, maar vooral samen met u.

Arm

UNIEKe KORTDURENDe EN INTENSIEve BEHANDELPROGRAMMA’s op maat

Revalis is een gespecialiseerd revalidatiecentrum met vestigingen in Den Bosch, Nijmegen en Breda voor de integrale behandeling van aanhoudende lichamelijke klachten zoals chronische pijn, chronische vermoeidheid of verlammingsverschijnselen ofwel Functioneel Neurologische Stoornissen. Wij werken hiervoor met unieke behandelprogramma’s op maat. Na zorgvuldige diagnostiek, krijgt u een bij u passend behandelprogramma. De behandeling kan bestaan uit groepssessies, waarin het algemene kader wordt besproken, en individuele sessies. U leert om op een andere manier met uw klachten om te gaan, waardoor u zult ervaren dat u weer beter kunt functioneren en de klachten niet meer uw leven beheersen. U krijgt hierbij intensieve begeleiding en heeft veel contact met lotgenoten.

Vragen?

Wilt u zich aanmelden voor een behandeltraject op onze locatie in Den Bosch, Nijmegen en Breda, heeft u vragen over onze dienstverlening, vergoedingen van onze zorgprogramma’s, administratieve of overige vragen? Neem dan contact op met 073-8200325 of vul het contactformulier in.

Contact opnemen

Pijnrevalidatie

Deze behandeling richt zich op de patiënt in zijn geheel, met aandacht voor ieder probleem dat de pijn beïnvloedt en de balans in het dagelijks leven verstoort. Naast de lichamelijke oorzaken van pijn wordt er ook aandacht besteed aan de persoonlijke oorzaken en de omgeving.

Meer informatie

Medische psychologie

Onze afdeling medische psychologie heeft specifieke kennis op het gebied van het grensvlak van psychologie en geneeskunde (of lichaam en geest) en zijn er om u de beste behandeling te geven bij chronische pijn, chronische vermoeidheid of bij verlammingsverschijnselen (FNS).

Meer informatie

Arbeidsrevalidatie

Aanhoudende gezondheidsklachten, geleidelijk ontstaan of na operatie, ziekte of ongeval, kunnen leiden tot langdurig verzuim. Vaak betreft het gezondheidsklachten waarbij er onvoldoende herstel optreedt van functioneren en hierdoor het hervatten van werk niet lukt.

Meer informatie

Contact

Wilt u zich aanmelden voor een behandeltraject, heeft u vragen over onze dienstverlening, vergoedingen van onze zorgprogramma’s, administratieve of overige vragen? Neem dan contact op met 073-8200325 of vul het contactformulier in.

Contact opnemen

Revalis Clinics