klinieken voor AANHOUDENDE LICHAMELIJKE KLACHTEN 

Alle specialisten onder één dak

MEDEDELING: NIET NAKOMEN VAN AFSPRAKEN

U heeft ongetwijfeld vernomen dat de wachtlijsten binnen de Revalidatiezorg en GGZ lang zijn en goede behandelaren schaars zijn. Wellicht heeft u zelf te maken gehad met lange wachttijden terwijl u wel graag snel geholpen wil worden door een van onze hulpverleners.

Helaas merken wij dat onze cliënten niet altijd tijdig of soms helemaal niet afmelden voor een reeds gemaakte afspraak. Op zeer korte termijn kunnen wij onze agenda’s niet opnieuw herplannen, waardoor er gaten in de agenda’s van onze behandelaren ontstaan. Zonde, want in deze tijd hadden wij ook andere cliënten kunnen helpen die op onze wachtlijst staan. Daarnaast delen we de verantwoordelijkheid voor de behandeling samen en daar hoort ook een tijdige afmelding bij (binnen 24 uur tot aan de afspraak geldt als niet tijdig afgemeld).
Wij hanteren daarom vanaf 1 november 2022 een strakker beleid als u te laat, of geheel niet afmeldt. Dit kan telefonisch of per mail naar support@revalis.nl. U kunt dit teruglezen in de algemene voorwaarden.

Indien er sprake is van niet – of niet tijdig – afmelden zijn wij genoodzaakt om € 85 per afspraak in rekening te brengen per gemiste afspraak. 

Als u fysiek niet in staat bent om bij ons te verschijnen bieden wij als alternatief om de behandeling via beeldbellen te laten plaatsvinden. Wenst u geen gebruik te maken van deze optie dan zijn wij helaas genoodzaakt om ook deze kosten bij u in rekening te brengen.

Wij voeren dit beleid niet om winst te maken, maar om de wachtlijsten te verkleinen en de kosten van een gemist uur te kunnen dekken.

Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we al onze cliënten zo snel mogelijk kunnen helpen!

Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

REVALIDATIE VOOR aanhoudende lichamelijke klachten zoals CHRONISCHE PIJN en/ OF VERMOEIDHEID

Door aanhoudende lichamelijke klachten zoals chronische pijn, chronische vermoeidheid of verlammingsverschijnselen  (Functioneel Neurologische Stoornissen), kunt u ernstig belemmerd worden in het uitvoeren van uw gewone dagelijkse activiteiten. Omdat deze aanhoudende lichamelijke klachten zoals pijn of vermoeidheid invloed hebben op alle gebieden van uw leven, komt u al snel in een negatieve spiraal terecht. Het is lastig om daar zelf weer uit te komen. Waarschijnlijk heeft u al meerdere pogingen gedaan om uw activiteiten weer op te pakken en is dit niet gelukt. Wij bieden onze patiënten een intensief programma voor revalidatie op maat aan. Zo helpen we u om op verantwoorde wijze uw activiteiten weer op te pakken. Dit in samenwerking met de beste specialisten, maar vooral samen met u.

Arm

UNIEKe KORTDURENDe EN INTENSIEve BEHANDELPROGRAMMA’s op maat

Revalis is een gespecialiseerd revalidatiecentrum met vestigingen in Den Bosch, Nijmegen en Breda voor de integrale behandeling van aanhoudende lichamelijke klachten zoals chronische pijn, chronische vermoeidheid of verlammingsverschijnselen ofwel Functioneel Neurologische Stoornissen. Wij werken hiervoor met unieke behandelprogramma’s op maat. Na zorgvuldige diagnostiek, krijgt u een bij u passend behandelprogramma. De behandeling kan bestaan uit groepssessies, waarin het algemene kader wordt besproken, en individuele sessies. U leert om op een andere manier met uw klachten om te gaan, waardoor u zult ervaren dat u weer beter kunt functioneren en de klachten niet meer uw leven beheersen. U krijgt hierbij intensieve begeleiding en heeft veel contact met lotgenoten.

Vragen?

Wilt u zich aanmelden voor een behandeltraject op onze locatie in Den Bosch, Nijmegen en Breda, heeft u vragen over onze dienstverlening, vergoedingen van onze zorgprogramma’s, administratieve of overige vragen? Neem dan contact op met 073-8200325 of vul het contactformulier in.

Contact opnemen

Pijnrevalidatie

Deze behandeling richt zich op de patiënt in zijn geheel, met aandacht voor ieder probleem dat de pijn beïnvloedt en de balans in het dagelijks leven verstoort. Naast de lichamelijke oorzaken van pijn wordt er ook aandacht besteed aan de persoonlijke oorzaken en de omgeving.

Meer informatie

Medische psychologie

Onze afdeling medische psychologie heeft specifieke kennis op het gebied van het grensvlak van psychologie en geneeskunde (of lichaam en geest) en zijn er om u de beste behandeling te geven bij chronische pijn, chronische vermoeidheid of bij verlammingsverschijnselen (FNS).

Meer informatie

Arbeidsrevalidatie

Aanhoudende gezondheidsklachten, geleidelijk ontstaan of na operatie, ziekte of ongeval, kunnen leiden tot langdurig verzuim. Vaak betreft het gezondheidsklachten waarbij er onvoldoende herstel optreedt van functioneren en hierdoor het hervatten van werk niet lukt.

Meer informatie

Contact

Wilt u zich aanmelden voor een behandeltraject, heeft u vragen over onze dienstverlening, vergoedingen van onze zorgprogramma’s, administratieve of overige vragen? Neem dan contact op met 073-8200325 of vul het contactformulier in.

Contact opnemen