Verwijzen Medische Psychologie

Maak een afspraak

Medische psychologie

Revalis medische psychologie (S-GGZ) is bestemd voor patiënten met complexe chronische pijn en/of vermoeidheidsklachten. Het kan zijn dat er is sprake is van een combinatie van meerdere diagnoses. Onze afdeling medische psychologie heeft specifieke kennis op het gebied van het grensvlak van psychologie en geneeskunde. Het betreft zorg welke niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ worden gegeven en waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is. De interdisciplinaire behandeling is volgens het biopsychosociaal model met extra aandacht voor zingeving.

Inclusiecriteria voor medische psychologie

  • Chronische somatische klachten (verklaard en/of onvoldoende somatisch verklaard).
  • Het ervaren van matige tot ernstige lijdensdruk.
  • Mate van psychologisch en/of sociaal-maatschappelijk disfunctioneren.
  • Geen medisch traject (diagnostiek c.q. behandeling) meer geïndiceerd of actief.
  • Leeftijd 18 jaar of ouder.

Exclusiecriteria voor medische psychologie

  • Onvoldoende kennis van de Nederlandse taal.
  • Aanwezigheid van een psychiatrische ziekte.
  • Cognitieve dysfuncties die behandeling in de weg staan.

Voor de medisch psychologische behandeling (S-GGZ), is ook een verwijzing nodig van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Als de behandeling is afgerond, wordt de patiënt overgedragen aan de huisarts in de regio.

Verwijsbrief

 Verwijsbrief Medische Psychologie (online)

Vragen of inschrijven? Neem contact op

Heeft u vragen over onze medische psychologie behandeling? Of wilt u zich hier graag voor aanmelden of als arts iemand doorverwijzen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op via 073-8200325.

Benieuwd hoe we u kunnen helpen?

  • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid

Vragen? Wij helpen u graag verder