Verwijzen multidiciplinaire Specialistische GGZ

specialistische GGZ

Revalis multidisciplinaire S-GGZ is bestemd voor patiënten met complexe aanhoudende lichamelijke klachten als chronische pijn, chronische vermoeidheid of verlammingsverschijnselen (FNS). Het kan zijn dat er sprake is van een combinatie van meerdere diagnoses. Binnen Revalis heeft onze afdeling specialistische GGZ specifieke kennis op het gebied van het grensvlak van psychologie en geneeskunde ofwel medische psychologie. Revalis biedt altijd zorg op maat die kan vallen onder de generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. De interdisciplinaire diagnostiek is altijd volgens het biopsychosociaal model.

Inclusiecriteria

Chronische somatische klachten (verklaard en/of onvoldoende somatisch verklaard).

  • Het ervaren van matige tot ernstige lijdensdruk.
  • Mate van psychologisch en/of sociaal-maatschappelijk disfunctioneren.
  • Geen medisch traject (diagnostiek c.q. behandeling) meer geïndiceerd of actief.
  • Leeftijd 18 jaar of ouder.

Exclusiecriteria

  • Onvoldoende kennis van de Nederlandse taal.
  • Cognitieve dysfuncties die behandeling in de weg staan.

Voor de Specialistische-GGZ is een verwijzing nodig van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Als de behandeling is afgerond, wordt de patiënt overgedragen aan de huisarts in de regio.

Verwijsbrief

Verwijsbrief Specialistische GGZ (online)

Vragen of inschrijven? Neem contact op

Heeft u vragen over onze behandelingen in de specialistische GGZ? Of wilt u zich hier graag voor aanmelden of als arts iemand doorverwijzen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op via 073-8200325.

Vragen?

Bel 088-0442200 voor meer informatie, bekijk de meest gestelde vragen of neem contact met ons op

Revalis Clinics