Verwijzen Medische Psychologie

Maak een afspraak

Medische psychologie

Revalis medische psychologie (S-GGZ) is bestemd voor patiënten met complexe aanhoudende lichamelijke klachten als chronische pijn, chronische vermoeidheid of verlammingsverschijnselen (FNS). Het kan zijn dat er sprake is van een combinatie van meerdere diagnoses. Onze afdeling medische psychologie heeft specifieke kennis op het gebied van het grensvlak van psychologie en geneeskunde. Revalis biedt altijd zorg op maat die kan vallen onder de generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. De interdisciplinaire diagnostiek is altijd volgens het biopsychosociaal model met extra aandacht voor zingeving.

Inclusiecriteria voor medische psychologie

 • Chronische somatische klachten (verklaard en/of onvoldoende somatisch verklaard).
 • Het ervaren van matige tot ernstige lijdensdruk.
 • Mate van psychologisch en/of sociaal-maatschappelijk disfunctioneren.
 • Geen medisch traject (diagnostiek c.q. behandeling) meer geïndiceerd of actief.
 • Leeftijd 18 jaar of ouder.

Exclusiecriteria voor medische psychologie

 • Onvoldoende kennis van de Nederlandse taal.
 • Aanwezigheid van een psychiatrische ziekte.
 • Cognitieve dysfuncties die behandeling in de weg staan.

Voor de medisch psychologische behandeling (S-GGZ), is ook een verwijzing nodig van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Als de behandeling is afgerond, wordt de patiënt overgedragen aan de huisarts in de regio.

Verwijsbrief

 Verwijsbrief Medische Psychologie (online)

Vragen of inschrijven? Neem contact op

Heeft u vragen over onze medische psychologie behandeling? Of wilt u zich hier graag voor aanmelden of als arts iemand doorverwijzen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op via 073-8200325.

VERWIJZEN

 • VERWIJSBRIEF REVALIDATIE

  Maak uw keuze. Bij twijfel adviseren we u om integrale diagnostiek uit te laten voeren.
  Voor welk behandelprogramma komt betrokkene volgens u in aanmerking?
  Selecteer de gewenste behandel locatie
 • CORRESPONDENTIEADRES MEDISCHE GEGEVENS

 • Vult u aub uw geldige AGBcode in. Anders kunnen we helaas de verwijsbrief niet in behandeling nemen.
 • GEGEVENS VAN UW PATIËNT / CLIËNT

 • Indien getrouwd, gelieve meisjesnaam te vermelden
 • DD slash MM slash JJJJ
 • Omschrijf welke klachten er spelen
 • Omschrijf welke zorgvraag de patiënt/cliënt heeft
 • Omschrijf het relevante voortraject m.b.t. deze verwijzing / Stepped Care
 • Laboratorium, beeldvormend of anders
 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 64 MB.
  • MEEKIJKCONSULT

   Een meekijkconsult maakt gerichter verwijzen voor huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist makkelijker. Wij bieden deze mogelijkheid aan zodat onze expertise op het gebied van chronische pijn en vermoeidheid al vroeg in de zorgketen kan worden benut
  • Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u lezen in ons Privacy beleid