Revalis WETENSCHAPSCOMMISSIE

Maak een afspraak

Revalis heeft een wetenschapscommissie ingesteld met als doel om medisch-wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken en te bevorderen. De commissie is een adviescommissie voor de Raad van Bestuur en stimuleert samenwerkingsverbanden met universiteiten. 

 

Dr. Han Samwel

Dr. Han Samwel

Voorzitter wetenschapscommissie Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Dr. Han Samwel is vanaf 1 januari 2019 werkzaam als programmaleider bij REVALIS. Verantwoordelijk voor het opzetten en uitbouwen van een intensieve behandeling voor patiënten met somatisch vaak onvoldoende verklaarde klachten als chronische pijn en/of chronische vermoeidheid.

Hiervoor heeft hij meer dan 25 jaar gewerkt bij de vakgroep Medische Psychologie van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen waar hij vooral patiënten behandelde met longklachten, cardiale klachten en medisch onverklaarde klachten zoals chronische pijnsyndroom en chronische vermoeidheid. Ook begeleidde hij patiënten in het omgaan met kanker, zowel in de curatieve als in de palliatieve fase.

Daarnaast heeft hij 24 jaar gewerkt bij het Academisch Centrum voor Pijn en Palliatieve Geneeskunde van het RadboudUMC Nijmegen waar hij zich vooral gespecialiseerd heeft in het behandelen van patiënten met complexe chronische pijn. Dit kan zowel verklaarde pijn zijn, zoals bij reuma of kanker, als bij pijn waar geen medische verklaring meer voor gevonden kan worden.

Op 17 oktober 2008 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar psychologische aspecten bij het lijden aan chronische pijn.

Dr. Agali Mert

Dr. Agali Mert

Revalidatiearts

Dr. Agali Mert is 22 jaar arts en 12 jaar revalidatiearts. Hij is zijn carrière gestart binnen de Koninklijke Luchtmacht, waar hij onder andere gewerkt heeft als vliegerarts en tweemaal uitgezonden is geweest naar respectievelijk Irak en Kirgizië.

Hij is in 2011 gepromoveerd aan de Vrij Universiteit Amsterdam met het proefschrift ‘Motion-based Eqilibrium Reprocessing TherapyFundamental and Clinical Aspects’. Hij is lid geweest van een NAVO-werkgroep over revalidatie en 6 jaar lid van de Wetenschapscommissie van de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA). Momenteel is hij lid van de Commissie Kwaliteit van de VRA en van de werkgroep E-health. Sinds enkele jaren is hij lid van het expert panel “interactive technologies” van de Europese Commissie.  

Zijn expertise ligt op het gebied van aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat, pijnrevalidatie en de revalidatie van aandoeningen van het evenwicht. Daarnaast heeft hij bij het Instituut Toegepaste Neurowetenschappen gedoceerd. Hij heeft een bijzondere expertise op het gebied van virtual reality en gaming in de zorg, is hij auteur op het gebied van non-fictie en heeft hij meer dan twintig wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in nationale en internationale tijdschriften.

Drs. Luuk Stroink

Drs. Luuk Stroink

Klinisch Psycholoog - Onderzoeker

Luuk Stroink is klinisch psycholoog/psychotherapeut en promovendus. Binnen de wetenschapscommissie is hij bezig met het onderzoek naar FNS. Zijn promotiestudie gaat onder andere over premorbide factoren bij FNS problematiek waar hij specifiek geïnteresseerd is naar autonomiegehechtheid. Autonomiegehechtheid omvat het vermogen van mensen om zich autonoom te voelen én tegelijk in verbinding te blijven met anderen. De verschillende factoren die hierbij belangrijk zijn omvatten: gerichtheid op anderen, zelfbewustzijn en openheid voor nieuwe ervaringen. Dit onderzoek is relevant want kan handvatten bieden voor een gerichte behandeling op belangrijke persoonlijkheidsfactoren die de problematiek in stand doen houden of verergeren. Luuk is naast zijn onderzoek werkzaamheden ook werkzaam als psychotherapeut en docent waar hij doceert over psychodynamische persoonlijkheidsdiagnostiek en transdiagnostische factoren. Hierbij kijkt hij specifiek naar factoren die classificatie overstijgend zijn en onderzoekt hij meerdere factoren (bio-psycho-sociaal) die integraal op elkaar inwerken. 

Dhr. ANDREJ RAKIC

Dhr. ANDREJ RAKIC

Fysiotherapeut, Epidemioloog, Bewegingswetenschapper i.o

Andrej Rakic is als fysiotherapeut in 2014 gestart in de medisch specialistische pijnrevalidatie bij Revalis. Sinds 2018 studeert Andrej epidemiologie en bewegingswetenschappen aan de universiteit van Maastricht (MUMC). Momenteel is Andrej bij Revalis beleidsmedewerker innovatie en houdt zich bezig met onderzoek naar de complexiteit bij patiënten met chronische aandoeningen die tevens functioneringsproblemen ervaren. Hij doet hierbij onderzoek naar de juiste zorg op juiste plek (DJZOJP).

Dr. Lindy Arts

Dr. Lindy Arts

Psycholoog i.o.t. GZ-Psycholoog

Dr. Lindy Arts deed haar promotie bij het Integraal Kankercentrum Nederland en Tilburg University waar zij zich heeft bezig gehouden met onderzoek naar psychologische stress bij (ex-)patiënten met kanker.           
Zij heeft onderzocht welke factoren van invloed zijn op een verhoogde kans op psychologische stress, maar ook wat de gevolgen kunnen zijn van psychologische stress op bijvoorbeeld zorggebruik. Daarnaast heeft zij haar bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en evaluatie van een zelfmanagement interventie voor (ex-)patiënten met kanker. Deze interventie was met name gericht op psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie.

Vragen?

Bel 088-0442200 voor meer informatie, bekijk de meest gestelde vragen of neem contact met ons op

Revalis Clinics