ONZE MISSIE

Revalis een multidisciplinair specialistisch pijncentrum dat een breed pallet aan zorg biedt aan de steeds groter wordende groep van patiënten die te maken hebben met complexe chronische pijnproblemen. Onze focus ligt op het kunnen bieden van snelle adequate diagnostiek en behandeling voor iedere complexe chronische pijnpatiënt. Hierbij kijken wij naar de patiënt in zijn geheel (volgens het biopsychosociaalmodel) met aandacht voor elk probleem dat de pijn beïnvloedt en de balans in het dagelijks leven verstoort. Door deze integrale specialistische zorg verder te ontwikkelen willen wij de pijnzorg in Nederland verbeteren.

ONZE VISIE

Pijn is een beleving en moeilijk te begrijpen door het multidimensionale karakter. Het kan allesoverheersend zijn en hierdoor zorgen voor een dusdanige grote lijdensdruk waardoor een multidisciplinairteam met specialistische kennis en een totaalpakket van diagnostiek en behandeling nodig is. Dit team kan de patiënt helpen om de pijn te verminderen of te leren begrijpen en er weer grip op te krijgen. Hetgeen leidt tot een betere kwaliteit van leven en een zinvol en waardig bestaan.

NASTREVEN VAN DE BESTE ZORG

Revalis werkt vanuit het biopsychosociaal model en ons doel is om de kwaliteit van leven van onze patiënten te verbeteren. Dit kan door het niveau van pijn te verlagen of wanneer dit niet mogelijk is het aanleren of verbeteren van vaardigheden om zelfstandig de eigen kwaliteit van leven te verhogen. Wij streven naar minder tot geen pijnmedicatie, beter functioneren en maatschappelijk weer kunnen participeren.

Daar de pijnzorg nog volop in ontwikkeling is blijft Revalis streven naar de beste meest geavanceerde behandeling voor haar patiënten en adviseert de patiënt vanuit een evidence based perspectief maar staat open voor het ontwikkelen van nieuwe innovatieve behandelvormen.

Het multidisciplinair team bestaat uit mensen die speciaal zijn opgeleid om (chronische) pijn te behandelen. Het team bestaat uit anesthesiologen/pijnbestrijders, neurologen, revalidatieartsen, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en indien nodig andere (medisch) specialisten. Zij werken intensief met elkaar samen hebben hierdoor kennis van elkaars mogelijkheden en kunnen hierdoor de juiste diagnostiek en een behandeling op maat geven. Zij worden gestimuleerd om zich op de hoogte te houden van de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen en het volgen van opleidingen die bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkeling tot (super)specialist op het gebied van pijn.

SAMENWERKINGEN

Daarnaast streeft Revalis naar samenwerkingen met universiteiten ten aanzien van het doen van pijnonderzoek en doen wij zelf ook onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van onze behandelingen op korte en langere termijn.

Hiermee dragen wij bij aan de kwaliteit van de zorg, de reductie van de zorgkosten, hetgeen van belang is voor zorgverzekeraars, en het verhogen van de (arbeids) productiviteit in Nederland.

Benieuwd hoe we u kunnen helpen?

  • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid

Vragen? Wij helpen u graag verder