Onze missie

Maak een afspraak

ONZE MISSIE

Revalis is een kliniek voor aanhoudende lichamelijke klachten als chronische pijn, chronische vermoeidheid of verlammingsverschijnselen (FNS) die een breed pallet aan zorg biedt aan de steeds groter wordende groep van patiënten. Onze focus ligt op het kunnen bieden van snelle adequate diagnostiek en behandeling voor iedereen met complexe aanhoudende lichamelijke klachten. Hierbij kijken wij naar de patiënt in zijn geheel (lichaam, geest en leefomgeving (biopsychosociaal) en naar elk probleem dat de klacht beïnvloedt en de balans in het dagelijks leven verstoort. Door deze integrale specialistische zorg verder te ontwikkelen willen wij de zorg in Nederland verbeteren.

ONZE VISIE

Aanhoudende lichamelijke klachten als pijn en/of vermoeidheid zijn vaak moeilijk te begrijpen door het multidimensionale karakter. Het kan voor mensen allesoverheersend zijn en hierdoor zorgen voor een dusdanige grote lijdensdruk waardoor een interdisciplinairteam met specialistische kennis en een totaalpakket van diagnostiek en behandeling nodig is. Dit team kan de patiënt helpen om de klachten te verminderen of te leren begrijpen en er weer grip op te krijgen. Hetgeen leidt tot een betere kwaliteit van leven en een zinvol en waardig bestaan.

NASTREVEN VAN DE BESTE ZORG

Daar de integrale zorg voor aanhoudende lichamelijke klachten als chronische pijn en/of vermoeidheid nog volop in ontwikkeling is, blijft Revalis streven naar de beste meest geavanceerde diagnostiek en behandeling voor haar patiënten en adviseert de patiënt vanuit een evidence based perspectief maar staat open voor het ontwikkelen van nieuwe innovatieve behandelvormen.

Het interdisciplinair team van Revalis bestaat uit mensen die speciaal zijn opgeleid om aanhoudende lichamelijke klachten als (chronische) pijn, vermoeidheid of verlammingsverschijnslen (FNS) te behandelen. Het team bestaat uit revalidatieartsen, (klinisch)psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychomotorische therapeuten en maatschappelijk werkers en indien nodig andere (medisch) specialisten. Zij werken intensief met elkaar samen hebben hierdoor kennis van elkaars mogelijkheden en kunnen hierdoor de juiste diagnostiek en een behandeling op maat geven. Zij worden gestimuleerd om zich op de hoogte te houden van de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen en het volgen van opleidingen die bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkeling tot (super)specialist op het gebied van aanhoudende lichamelijke klachten.

SAMENWERKINGEN

Daarnaast werkt Revalis samen met universiteiten ten aanzien van het doen van onderzoek en doen wij zelf ook onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van onze behandelingen op korte en langere termijn.

Hiermee dragen wij bij aan de kwaliteit van de zorg, de reductie van de zorgkosten en het verhogen van de (arbeids) productiviteit in Nederland.

Benieuwd hoe we u kunnen helpen?

  • Max. bestandsgrootte: 64 MB.
  • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid

Vragen?

Bel 088-0442200 voor meer informatie, bekijk de meest gestelde vragen of neem contact met ons op

Revalis Clinics