Verwijzen poliklinische revalidatie

Maak een afspraak

MEDISCH SPECIALISTISCHE REVALIDATIE 

De medisch specialistische revalidatie (MSR) bij Revalis richt zich op patiënten (in de leeftijd tussen de 18 en 70 jaar) met:

 • Somatische ziekten of aandoeningen die leiden tot complexe en/of ingrijpende stoornissen en beperkingen van het bewegingsvermogen;
 • Somatische aandoeningen van het centraal zenuwstelsel (inclusief sensitisatie bij chronische pijn) die leiden tot ingrijpende stoornissen en beperkingen in communicatie en/of cognitie/gedrag, ook als defecten in het bewegingsvermogen niet (meer) aanwezig zijn;
 • Chronische pijn van het bewegingsapparaat, zowel aspecifiek (er is geen of zijn onvoldoende lichamelijke afwijkingen voor de klachten) als specifiek (er is een lichamelijke afwijking die de klachten verklaart) die leidt tot ingrijpende beperkingen van zowel het bewegingsvermogen als op het niveau van activiteiten en participatie;
 • Somatische Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) die leiden tot complexe, ingrijpende beperkingen van zowel het bewegingsvermogen als op het niveau van activiteiten en participatie;

In de richtlijn SOLK concluderen Aaron e.a. (2001) op basis van een uitgebreide literatuurview dat er een substantiële overlap is tussen de verschillende functionele syndromen en dat de gemeenschappelijke kenmerken belangrijker zijn dan de verschillen tussen de functionele syndromen. Patiënten die voldoen aan de criteria van een syndroom hebben vaak ook de symptomen van andere syndromen (Aaron e.a., 2001).

KLACHTENCLUSTER

 • Chronische pijn; zowel verklaarde als onvoldoende verklaarde chronische pijn in houding- en bewegingsapparaat.
 • Chronische pijnvermoeidheid; zowel verklaarde als onvoldoende verklaarde chronische pijnvermoeidheid in houding- en bewegingsapparaat, met als klachten chronische vermoeidheid, verstoorde slaap, buikklachten, hoofdpijn.

COMPLEXITEIT

De revalidatiearts brengt de complexiteit van de problematiek in kaart en werkt volgens de principes van ‘stepped care/matched care’ en biedt of adviseert patiënten de meest doelmatige behandeling passende bij de aard en ernst van de problematiek. Dit kan bij Revalis of elders zijn.

Bij stepped care is patiënt in de eerste lijn in behandeling geweest bij een fysiotherapeut en/of psycholoog en heeft de behandeling niet het gewenste effect gehad, waardoor er wordt doorverwezen naar tweedelijns medisch specialistische revalidatiebehandeling. Bij matched care is behandeling in de eerste lijn geen optie vanwege de hoge complexiteit en hierdoor de verwachting dat eerste lijnszorg niet adequaat gaat zijn.

VERWIJSMOGELIJKHEDEN

U kunt als arts op diverse manieren een patiënt naar Revalis verwijzen voor een poliklinische revalidatiebehandeling middels onderstaande mogelijkheden:

 • Online aanmeldformulier: De verwijzing komt rechtstreeks beveiligd bij ons binnen. Vergeet s.v.p. niet alle velden in te vullen en op de knop “verzenden” te klikken. Wij nemen na de aanmelding direct contact op met de patiënt en starten vervolgens de intake procedure.
 • Zorgdomein: Voor huisartsen is er de mogelijkheid om te verwijzen via de Zorgdomein applicatie in uw patiënten-registratie software programma. Nog niet aangesloten met Zorgdomein Nederland, bel dan 0204713817 voor meer informatie.

Verwijzen Revalidatie

VERWIJZEN

 • VERWIJSBRIEF REVALIDATIE

  Maak uw keuze. Bij twijfel adviseren we u om integrale diagnostiek uit te laten voeren.
  Voor welk behandelprogramma komt betrokkene volgens u in aanmerking?
  Selecteer de gewenste behandel locatie
 • CORRESPONDENTIEADRES MEDISCHE GEGEVENS

 • Vult u aub uw geldige AGBcode in. Anders kunnen we helaas de verwijsbrief niet in behandeling nemen.
 • GEGEVENS VAN UW PATIËNT / CLIËNT

 • Indien getrouwd, gelieve meisjesnaam te vermelden
 • DD slash MM slash JJJJ
 • Omschrijf welke klachten er spelen
 • Omschrijf welke zorgvraag de patiënt/cliënt heeft
 • Omschrijf het relevante voortraject m.b.t. deze verwijzing / Stepped Care
 • Laboratorium, beeldvormend of anders
 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 64 MB.
  • MEEKIJKCONSULT

   Een meekijkconsult maakt gerichter verwijzen voor huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist makkelijker. Wij bieden deze mogelijkheid aan zodat onze expertise op het gebied van chronische pijn en vermoeidheid al vroeg in de zorgketen kan worden benut
  • Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u lezen in ons Privacy beleid