Verwijzen poliklinische revalidatie

MEDISCH SPECIALISTISCHE REVALIDATIE

De medisch specialistische revalidatie (MSR) bij Revalis richt zich op patiënten (in de leeftijd tussen de 18 en 70 jaar) met chronische pijn zich uitend in het houdings- en bewegingsapparaat.

  • Inclusiecriteria:
   Patiënt behoort tot bovenstaande doelgroep en is in staat om actief deel te nemen aan een revalidatiebehandeling met als doel verbetering in activiteiten en participatie. Integrale zorg richt zich op het hele gezondheidsdomein van de patiënt. Naast aandacht voor
   pijn worden ook klachten als angst, depressie, beperkingen in het dagelijks leven en beperkte sociale steun onderkend.

   Er is geen indicatie (meer) voor een andere behandeling die op een meer (kosten-) effectieve wijze de oorzaak van de pijn kan wegnemen en/of de kwaliteit van leven kan verbeteren. Een uitzondering hierop is een behandeling parallel aan de pijnrevalidatie indien deze combinatie behandeling meerwaarde heeft. Voorbeelden hiervan zijn een combinatie met pijnanaesthesiologische, psychiatrische of psychologische interventie. Voorwaarde hierbij is een eensluidende behandelvisie en onderlinge afstemming en tevens ‘dezelfde taal spreken’ naar de patiënten wat betreft bijvoorbeeld pijneducatie en verwachtingen van de behandelingen.

  • Exclusiecriteria:
   – de patiënt is onvoldoende fysiek belastbaar om een actieve behandeling te kunnen volgen.
   – psychiatrische symptomen zijn niet voldoende onder controle, zodat zelfs met ondersteuning van psychiatrische medebehandeling, een werkzame behandelrelatie binnen een revalidatiegeneeskundige setting niet mogelijk is.
   – er is een aanzienlijk risico op psychische decompensatie door een revalidatiebehandeling.
   – er zijn taal- of communicatieproblemen die het volgen van een revalidatieprogramma niet effectief mogelijk maken.
   – patiënt is niet in staat tot gedragsverandering en/of acceptatie van de gevolgen van de pijnproblematiek door persoonlijkheidsproblematiek, stemmingsproblemen, sociale omstandigheden, systeemproblematiek, belemmerende bezwaarprocedures, fors medicatiegebruik of anderszins.

  COMPLEXITEIT

  De revalidatiearts brengt de complexiteit van de problematiek in kaart en werkt volgens de principes van ‘stepped care/matched care’ en biedt of adviseert patiënten de meest doelmatige behandeling passende bij de aard en ernst van de problematiek. Dit kan bij Revalis of elders zijn.

  Bij stepped care is patiënt in de eerste lijn in behandeling geweest bij een fysiotherapeut en/of psycholoog en heeft de behandeling niet het gewenste effect gehad, waardoor er wordt doorverwezen naar tweedelijns medisch specialistische revalidatiebehandeling. Bij matched care is behandeling in de eerste lijn geen optie vanwege de hoge complexiteit en hierdoor de verwachting dat eerste lijnszorg niet adequaat gaat zijn.

  VERWIJSMOGELIJKHEDEN

  U kunt als arts op diverse manieren een patiënt naar Revalis verwijzen voor een poliklinische revalidatiebehandeling middels onderstaande mogelijkheden:

  Verwijsbrief Medische Specialistische Revalidatie (online)

  De verwijzing komt rechtstreeks beveiligd bij ons binnen. Vergeet s.v.p. niet alle velden in te vullen en op de knop “verzenden” te klikken. Wij nemen na de aanmelding direct contact op met de patiënt en starten vervolgens de intake procedure.

  Zorgdomein: Voor huisartsen is er de mogelijkheid om te verwijzen via de Zorgdomein applicatie in uw patiënten-registratie software programma. Nog niet aangesloten met Zorgdomein Nederland, bel dan 0204713817 voor meer informatie.

  Vragen?

  Bel 088-0442200 voor meer informatie, bekijk de meest gestelde vragen of neem contact met ons op

  Revalis Clinics