Kosten en vergoedingen

 

VERGOEDING VANUIT VERZEKERING

De Medisch Specialistische Revalidatie Zorg (MSRZ) en Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) van Revalis wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.

Coulanceregeling zorgkosten

Revalis is van mening dat zij voor mensen met complexere zorgvragen directe toegang (zonder te lange wachtlijst) tot deze (kosten) effectieve zorg moet kunnen bieden. Revalis heeft hierdoor niet met iedere zorgverzekeraar een contract gesloten.

Hierdoor kan het zijn dat uw zorgverzekeraar aangeeft, afhankelijk van het type polis dat u gesloten heeft, dat zij niet de gehele kosten dekken. Dit is voornamelijk wanneer u een natura-, combinatie- of internetpolis heeft. De zorgverzekeraar vergoed dan gedeeltelijk de kosten. Het bedrag wat niet door uw zorgverzekeraar vergoed wordt met uitzondering van uw eigen risico* + vrijwillig eigen risico* neemt Revalis voor haar rekening.

Eigen risico*

Iedereen heeft per jaar bij zijn zorgverzekering een wettelijk verplicht eigen risico van €385,- in 2022. Indien er op het moment van vergoeding een bedrag als eigen risico open staat bij uw verzekeraar dan wordt een deel van de vergoeding niet aan u uitgekeerd, maar als eigen risico ingehouden. Ook bij andere zorgverleners is het eigen risico van toepassing. *

Vrijwillig eigen risico*

Wellicht heeft u bovenop uw verplicht eigen risico, een vrijwillig eigen risico afgesproken met uw zorgverzekeraar. Dan kan het zijn dat u meer moet betalen. In dat geval worden namelijk de kosten voor uw behandeling afgetrokken tot het maximale bedrag van uw (resterende) verplicht + vrijwillig eigen risico. U kunt altijd aan uw zorgverzekeraar vragen hoeveel eigen risico er nog openstaat. Zij kunnen u ook informeren over de specifieke vergoedingen behorende bij uw verzekering.

Erkende Zorginstelling specialistische zorg

Revalis Zorg is als instelling toegelaten en opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB). Onze AGB-code is 22-221015. Met deze unieke code zijn wij voor alle zorgverzekeraars in Nederland herkenbaar als erkende MSRZ en (S)GGZ zorgaanbieder. De zorgfinanciering gebeurt volgens een stelsel dat is gebaseerd op de zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). De tarieven hiervoor zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van de NZA.

*** Download hier de Revalis Passantentarieven voor 2022 ***

Hier vindt u de landelijk vastgestelde tarieven voor Specialistische GGZ
Hier vindt u de landelijk vastgestelde tarieven MSR

Opbouw factuur

Uw factuur voor uw onderzoek of behandeling is opgebouwd uit de bestede tijd voor uw zorgvraag. De tijd bestaat uit directe tijd (de tijd waarbij u in gesprek bent met de behandelaar) en de indirecte tijd (de tijd die de behandelaar besteed buiten uw afspraak om voor bijvoorbeeld voorbereiding, overleg en/of verslaglegging). Daar wij van tevoren niet precies weten hoeveel tijd wij zullen gaan besteden, kunnen wij u niet exact zeggen wat de kosten gaan zijn. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit.

Afzeggen afspraak

Het kan gebeuren dat u een afspraak af moet zeggen. Dit kunt u doen via het verzenden van een email. Als u uw afspraak korter dan 48 uur (2 werkdagen) vooraf afzegt, mogen wij het wegblijftarief (no show) in rekening brengen. Dit bedraagt €50,- per sessie en wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U ontvangt hiervoor een aparte rekening.

Zorgkosten zelf betalen

Wilt u niet dat de zorg wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar? Dan kunt u er voor kiezen om uw behandeling zelf te betalen. Ook is het mogelijk bij verzuim uw werkgever te betrekken om de kosten te betalen of bij letselschade de aansprakelijke tegenpartij.

Verwijsbrief

Voor een correcte verwerking van de administratie door uw zorgverzekeraar is het belangrijk dat u bij uw eerste bezoek een verwijsbrief van uw arts meebrengt. Deze verwijsbrief moet gericht zijn aan Revalis en voorzien van reden van verwijzing, handtekening/stempel en een datum. Ook dient u uw altijd te kunnen legitimeren zodat wij kunnen verifiëren of u ook daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent. Hiervoor dient u een zorgpas en een paspoort of id-kaart mee te nemen naar de eerste afspraak.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze zorgadviseur. Zij is te bereiken op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag op tel. 073-8200325 of via het contactformulier.

Voor vragen over rekeningen of declaraties kunt u telefonisch contact opnemen met onze administratie op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 12.30 uur of via het contactformulier hiernaast.

Benieuwd hoe we u kunnen helpen?

  • Max. bestandsgrootte: 64 MB.
  • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid
zorgkosten en vergoedingen