Medische psychologie – specialistische GGZ

Maak een afspraak

Medische psychologie

Revalis specialistische GGZ heeft medisch psychologische kennis en is bestemd voor patiënten met complexe chronische pijn en/of vermoeidheidsklachten. Het kan zijn dat er is sprake is van een combinatie van meerdere diagnoses. Onze afdeling specialistische GGZ heeft specifieke kennis op het gebied van het grensvlak van psychologie en geneeskunde. Het betreft zorg welke niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ worden gegeven en waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is. De interdisciplinaire behandeling is volgens het biopsychosociaal model met extra aandacht voor zingeving. 

INCLUSIECRITERIA

  • Chronische somatische klachten (verklaard en/of onvoldoende somatisch verklaard).
  • Het ervaren van matige tot ernstige lijdensdruk.
  • Mate van psychologisch en/of sociaal-maatschappelijk disfunctioneren.
  • Geen medisch traject (diagnostiek c.q. behandeling) meer geïndiceerd of actief.
  • Leeftijd 18 jaar of ouder.
  • Korte wachttijden diagnostiek
  • Snel starten met het behandelprogramma
  • Pijn en vermoeidheidsspecialisten onder één dak
  • Kortdurend behandelprogramma
Stetoscoop

Vragen?

Bel 088-0442200 voor meer informatie, bekijk de meest gestelde vragen of neem contact met ons op

Revalis Clinics