Medische psychologie (S-GGZ)

Revalis medische psychologie is bestemd voor patiënten met complexe chronische pijn en/of vermoeidheidsklachten. Het kan zijn dat er is sprake is van een combinatie van meerdere diagnoses. Onze afdeling medische psychologie heeft specifieke kennis op het gebied van het grensvlak van psychologie en geneeskunde. Het betreft zorg welke niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ worden gegeven en waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is.

De interdisciplinaire behandeling is volgens het biopsychosociaal model met extra aandacht voor zingeving.

Inclusiecriteria

  • Somatische klachten (verklaard en/of onvoldoende somatisch verklaard)
  • Ervaren matige tot ernstige lijdensdruk
  • Mate van psychologisch en/of sociaal-maatschappelijk disfunctioneren
  • Geen medisch traject (diagnostiek c.q. behandeling) meer geïndiceerd of actief
  • Leeftijd 18 jaar en ouder

Exclusiecriteria

  • Onvoldoende kennis van Nederlandse taal
  • Aanwezigheid van psychiatrische ziekte
  • Cognitieve dysfuncties die behandeling in de weg staan

Voor de medisch psychologische behandeling (S-GGZ), is ook een verwijzing nodig van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.
Als de behandeling is afgerond, wordt de patiënt overgedragen aan de huisarts in de regio.

Verwijsbrief