Wat is chronische pijn?

chronische pijn lichaam

Wat is chronische pijn?

Uit een groot Europees onderzoek blijkt dat ongeveer één op de vijf mensen lijdt aan chronische pijn. In Nederland zijn dat ruim drie miljoen mensen.

Pijn wordt door het internationaal instituut voor onderzoek naar pijn (IASP) omschreven als “een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging”.

Met andere woorden pijn is zowel lichamelijk als psychisch en dus complexer dan men denkt, zeker als de pijn langer aanhoudt. De invloed van omgevingsfactoren bij het ontstaan en onderhouden van pijn zijn niet te ontkennen. Belangrijk is te realiseren dat continue pijn een verandering van beleving en gedrag kan veroorzaken. Pijn kan belemmeren bij het dagelijks functioneren en heeft hierdoor invloed op de kwaliteit van leven en je stemming. Veel mensen met chronische pijn verzuimen van hun werk. Sommigen verliezen hun werk en inkomen. Pijn maakt veel emoties los. Chronische pijn kan leiden tot angst of depressie.

Wanneer noemen wij pijn chronisch?

 • Pijn die minimaal zes weken aanwezig is.
 • Continu of afwisselend aanwezig is.
 • Wordt gekenmerkt doordat de pijn niet goed kan worden verklaard door een beschadiging in het lichaam.
 • Chronische pijn kan spontaan ontstaan of overblijven na een lichamelijke beschadiging (acute pijn) waarbij men niet meer volledig lijkt te herstellen.

De volgende pijnklachten worden vaak benoemd als chronische pijn:

 • Chronische rug- of nekpijn (lumbago, spit, ischias).
 • Whiplash.
 • Fibromyalgie.
 • RSI (ofwel tenniselleboog, muisarm of golferselleboog – tegenwoordig ook wel Klachten van Arm Nek en Schouder (KANS) genoemd).
 • Hoofdpijn.
 • Artrose (slijtage).
 • Prikkelbare darmsyndroom (of spastische darm syndroom).

Hoe kom ik in aanmerking voor pijnrevalidatie?

Pijnrevalidatie is geschikt voor mensen die langer dan 3 maanden klachten hebben en die ondanks de goede zorg van huisarts, fysiotherapeut of psycholoog niet het gewenste resultaat hebben bereikt. Voor medisch specialistische pijnrevalidatie is er een verwijzing nodig van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Ook is er een mogelijkheid om voorafgaand aan de pijnrevalidatie middels een voorlichtingsbijeenkomsten vragen te kunnen stellen over het behandelprogramma. Dit om ervoor te zorgen dat men de juiste verwachtingen heeft van hetgeen pijnrevalidatie kan bieden.

Het onderzoek

De ingewikkelde samenhang van factoren bij chronische pijn zijn bij iedereen anders en vereist een zorgvuldige analyse door een multidisciplinair team. Dit is een revalidatiearts, fysiotherapeut en psycholoog. Alleen dan zijn problemen in onderlinge samenhang te beoordelen. Als we extra informatie nodig hebben of aanvullende diagnostiek dan werken we nauw samen met uw huisarts of andere specialisten.

De behandeling

Met de pijnrevalidatiebehandeling willen we bereiken dat je als patiënt weer optimaal kunt functioneren en deelnemen aan de maatschappij of de pijn nu wel of niet afneemt.

De behandeling bestaat uit verschillende modules die persoonlijk en volledig op elkaar afgestemd zijn. De behandeling is altijd maatwerk en vergroot zo de kans op een succesvolle behandeling. Iedere patiënt krijgt een handboek waarin alle sessies staan beschreven. Tussen de groepssessies en de individuele sessies zitten pauzes waarin patiënten zich in de wacht of verblijfsruimte verder in het handboek kunnen verdiepen.

Evenwicht

Gedurende het behandeltraject leren patiënten vanuit hun persoonlijke waarden een evenwicht te hanteren en vanuit dat evenwicht activiteiten op te bouwen. We besteden aandacht aan het veranderen van het denken over pijn en het voelen van pijn. Er wordt informatie gegeven over de verschillende aspecten van pijn, zodat patiënten hun eigen pijngevoelens en wat zij verwachten te voelen bij pijn, beter leren begrijpen. Patiënten leren activiteiten anders te doen en leren te accepteren wat ze wel en wat ze niet kunnen en hoe ze daar mee om moeten gaan. Ze leren zich te ontspannen en hun activiteiten slimmer te plannen. Door middel van fysieke trainingen worden lichamelijke functies bij patiënten, bijvoorbeeld spierkracht, coördinatie, snelheid, bewegingsmogelijkheden en uithoudingsvermogen verbeterd. Het doel is dat aan het einde van het behandeltraject je als patiënt mentaal sterker voelt, zelfredzamer bent en hierdoor beter in staat om als het een keer minder gaat dit zelf op te kunnen vangen.

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

Revalidatiezorg zit in de basisverzekering en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Hiervoor is een indicatiestelling van een revalidatiearts nodig. Uw zorgverzekeraar kan u vragen om een medische verklaring. Deze kan ingevuld en ondertekend worden door uw behandelend revalidatiearts.

Het verplichte jaarlijkse eigen risico is echter voor uw eigen rekening.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten over de inhoud van onze programma’s, kosten, tijdsaspecten etc? Neem dan een kijkje op onderstaande pagina

Veelgestelde vragen

Neem contact op

 • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid
Revalis Clinics