HKZ norm zorg en welzijn certificering behaald

Bart Versluijs (Brand Compliance) reikt het HKZ certificaat Zorg en Welzijn uit aan de directie van Revalis

HKZ NORM ZORG EN WELZIJN BEHAALD

Revalis is vanaf 6 juni 2019 officieel gecertificeerd voor de HKZ norm Zorg en Welzijn door Brand ComplianceHKZ staat voor “Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector”.

Wij willen transparant zijn over de door ons geleverde zorg. Hierdoor is gekozen voor de invoer van dit nieuwe en integraal kwaliteitssysteem. Deze norm sluit aan bij de actuele thema’s en bevat onder andere:

 • eisen die de eigen regie van patiënt ondersteunen;
 • eisen voor het leveren aan maatwerk aan de patiënt;
 • eisen voor shared decision making;
 • relevante principes uit de Governance Zorg versie 2017;
 • eisen voor risicomanagement op organisatie en procesniveau;
 • eisen voor stakeholdermanagement;
 • eisen voor samenwerking met interne en externe ketenpartners;
 • eisen veiligheidscultuur;
 • eisen voor patiënt- en medewerkersveiligheid.

Structureel klantervaringsonderzoek geeft inzicht in de tevredenheid van onze patiënten op het gebied van informatie, behandeling en organisatie. 

LANDELIJKE BEHANDELKADERS EN INHOUDELIJKE RICHTLIJNEN

De behandelprogramma’s, welke zijn gebaseerd op landelijke behandelkaders en inhoudelijke richtlijnen, vormen uitgangspunt voor de individuele behandelplannen van de patiënt. Periodiek worden de behandelprogramma’s herzien en bijgesteld.

Om het medisch inhoudelijk handelen te verbeteren is er structureel wekelijks “Multi Disciplinair Overleg” (MDO) om casuïstiek- en complicaties te bespreken. Klinimetrie en uitkomstmetingen ondersteunen de evaluatie van behandelinhoud van de behandelprogramma’s ondersteunen.

De zorgprocessen staan beschreven en geven zicht op de aansluiting van de onderdelen. Het zorgproces of de zorglogistiek is verdeeld in 3 fasen:

 • instroom (verwijsmanagement en aanmelding/planning)
 • doorstroom (behandeling en planning)
 • uitstroom (evaluatie en nazorg)

Dit geeft meer zicht op de tijdspaden die onze patiënten in hun zorgtraject volgen en leggen mogelijk ook verbeteringen in het systeem bloot. Doelstelling is om de behandelprocessen zo efficiënt en doelmatig mogelijk in te richten.

Bekijk hieronder een filmpje over het HKZ keurmerk

Neem contact op

 • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid
Revalis Clinics