Revalis aangesloten bij Zorgdomein

Vanaf heden kan er door huisartsen elektronisch naar Revalis worden verwezen via zorgdomein.

De meeste huisartsen in Nederland gebruiken de verwijsapplicatie ZorgDomein.

Hierdoor hebben zij en hun patiënten altijd een actueel inzicht in het zorgaanbod, de toegangstijden en de (regionale) verwijsafspraken. Een juiste verwijzing leidt tot een goed geïnformeerde patiënt die goed voorbereid bij de juiste zorgaanbieder op het juiste spreekuur terecht komt. Onnodige bezoeken en consulten behoren tot het verleden en de patiënt ervaart een betere service.

Betere samenwerking

ZorgDomein is ontstaan uit regionale initiatieven om huisartsen en specialisten beter te laten samenwerken. Alle regionaal gemaakte verwijs- en behandelprotocollen werden handig ondergebracht in de webapplicatie zorgDomein, die werd gekoppeld aan alle huisartsinformatiesystemen (HIS’en). Intussen is het verwijzen met ZorgDomein uitgebreid naar GGZ-instellingen, zelfstandig behandelcentra en de verpleging, verzorging en thuiszorg.

Hoe werkt ZorgDomein?

Zodra de huisarts wil verwijzen, kiest deze tijdens het consult met de patiënt vanuit zijn HIS voor ZorgDomein. Nadat de verwijsreden is gekozen, toont ZorgDomein:

  • de beschikbare zorginstellingen;
  • het specifieke zorgaanbod;
  • de geldende verwijsafspraken, inclusief eventuele verwijscriteria;
  • de actuele toegangstijden;
  • de eventuele benodigde voorbereiding door de huisarts.
De huisarts en patiënt kiezen uit het zorgaanbod, waarna ZorgDomein de patiënt aanmeldt bij de gekozen zorgaanbieder.
Dit gebeurt elektronisch via een beveiligd afspraakbericht met een uniek afspraaknummer. Tegelijkertijd zendt de huisarts relevante gegevens, zoals de verwijsbrief en aanvraagformulieren, digitaal naar de gekozen zorginstelling. Wanneer de patiënt een afspraak maakt, heeft de polikliniek alle informatie om deze op het juiste spreekuur in te plannen.

Verwijzen naar Revalis

De poliklinische revalidatiebehandeling van Revalis is terug te vinden op verschillende plaatsen in het verwijsmenu.

Het gemakkelijkst kunt u ons vinden via het menu revalidatiegeneeskunde.

Verder zijn we te vinden onder de volgende menu- items:

  • Chronische pijn
  • Chronische vermoeidheid eci
  • Lage rugklachten (excl LRS)
  • Reumatologische aandoeningen
  • Revalidatie aandoeningen bewegingsapparaat
  • Verwijsreden niet gespecificeerd/ overig
  • Weke delen aandoeningen

Voor medische psychologie (S-GGZ) kunt u ons vinden onder:

  • Cardiologie – Hartfalen
  • Somatoforme klachten
  • Stemmingsklachten
  • Heelkunde- buikpijn
  • Chronische vermoeidheid
  • Buikklachten
  • Infectieziekten
  • COPD
  • Duizeligheid
  • Hoofdpijn
  • Lage rugklachten (excl. LRS)
  • Radiculair Syndroom
  • Sensibele stoornis (polyneuropathie)
  • Slaapstoornissen
  • Systeem aandoeningen
  • Weke delen aandoeningen
  • Aanpassings- en verwerkingsproblemen
  • Psychotraumatische klachten

Winst voor alle partijen

Met ZorgDomein kunnen zorginstellingen een aantrekkelijk zorgaanbod presenteren aan hun patiënten en verwijzers. Denk aan een ‘verkorte toegangstijd’ of een combinatieafspraak voor diagnostiek én aansluitend consult op één dag. Deze zorgtrajecten zijn goed voor de patiënt, reduceren onnodige spoedverwijzingen en getelefoneer en leveren een aanzienlijke efficiencywinst op voor ziekenhuis en specialist.
Huisartsen gebruiken ZorgDomein om patiënten naar een specialist te verwijzen, maar ook om eerstelijnsdiagnostiek aan te vragen en om beoordelingen en behandeladvies op afstand te verkrijgen (teleconsultatie). In de visie van ZorgDomein zijn dit in elkaar overlopende processen. De achterliggende applicaties zijn geïntegreerd. Ruim 70% van alle huisartsen in Nederland maakt gebruik van ZorgDomein. Dit aantal groeit snel. ZorgDomein heeft aan aanbodzijde een groot aantal ziekenhuizen, GGZ-instellingen, zelfstandige behandelcentra en huisartsenlaboratoria die deelnemen, verspreid over het hele land. Kijk voor precieze dekking op de website www.zorgdomein.nl.