Aanmelden Ciran
Samenwerkingen
Ervaringen patienten
Aanmelden als Patient

Langdurige klachten

U heeft al langer dan drie maanden klachten. U bent overal al geweest. En het wordt maar niet beter – ondanks de zorg van uw huisarts, fysiotherapeut of psycholoog.
Langdurige pijnklachten? Blijvende vermoeidheid? Aanhoudend disfunctioneren? Klachten met een cardiologisch of oncologisch verleden? Onverklaarde rugklachten?
Dan bent u nu op de goede website.
Let wel: we zeggen niet dat wij ieder probleem kunnen oplossen.
Wat wij wel zeggen, is dat we met ‘elementaire therapie’ veel tot nu toe onopgeloste klachten kunnen wegnemen – doordat we verder kijken dan uw lijf alleen.
En wie zijn wij dan wel? Wij zijn Revalis, behandelcentrum voor complexe klachten en chronische pijn, expertisecentrum van Ciran (regio ‘s-Hertogenbosch)– een instelling voor medisch-specialistische revalidatiezorg.

Kosten en vergoeding

Elke zorgverzekeraar moet op grond van de Zorgverzekeringswet de poliklinische revalidatiebehandeling van Revalis als expertisecentrum van Ciran vergoeden.

Een contract tussen zorgverzekeraar en Ciran is hiervoor geen voorwaarde. Met sommige zorgverzekeraars heeft Ciran een contract, met anderen niet – maar in alle gevallen wordt onze behandeling door uw verzekeraar (in ieder geval deels) vergoed. Deze vergoeding valt onder de basisverzekering, die iedere Nederlander heeft. U hoeft daarvoor geen aanvullende verzekering of speciale polisvoorwaarden te hebben.

Offerte en eigen bijdrage

Voordat we beginnen met de behandeling, krijgt u van ons direct na de eerste onderzoeken altijd een offerte voorgelegd. Daarin worden de financiële consequenties van uw behandelplan compleet, duidelijk en vooraf weergegeven.

Afhankelijk van uw verzekeringspolis kan het zijn, dat wij u een eigen bijdrage moeten vragen voor de behandeling. Mocht dat zo zijn, dan krijgt u dat van ons altijd van te voren te horen – net als de precieze hoogte van die eventuele bijdrage. Zonder uw akkoord zal niet worden gestart met de behandeling.

Eigen risico

Zoals bij alle specialistische zorg, is op onze Ciran behandeling de ‘eigen risico regeling’ van toepassing. Er kan door uw zorgverzekeraar dus aanspraak worden gemaakt op uw eigen risico, voor zover u dit nog niet heeft verbruikt. Ciran gaat vanaf 2016 ook weer facturen voor eigen risico sturen.

Prijs en factuur

De prijs voor onze behandeling wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ciran heeft daar niets over te zeggen.

Voor de behandeling bij Ciran krijgt u van ons altijd een volledig gespecificeerde factuur, die precies weergeeft welke behandelminuten u heeft gehad en tegen welke vergoeding.

Ciran stuurt enkel patiënten een factuur indien deze niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kan worden ingediend. Dit zijn hoofdzakelijk Achmea-verzekerden, en enkele AvC weigeraars/niet-verzekerden

Zorgvoorwaarden

Deze zorgverlening voorwaarden zijn van toepassing op alle zorg die stichting Ciran uit voert in haar Expertisecentra-locaties verspreid over het land. Voor meer informatie download de PDF met de Zorgverlening Voorwaarden.

Om bij Revalis expertisecentrum van Ciran in behandeling te komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.  Wilt u meer weten? Neem telefonisch contact op en bel tel. 073-8200325.

Bent u verwijzer?

Middels dit formulier kunt u direct iemand aanmelden! Mail het bestand naar info@revalis.nl of fax het naar 040-8200709. Huisartsen kunnen ook sinds kort verwijzen via Zorgdomein.

Samenwerkingen
Revalis is een expertisecentrum van Ciran. Ciran Revalidatie werkt samen met het pijnbehandelcentrum Radboud UMC. Voor meer informatie zie pijnbehandelcentrum Radboud UMC

 
Poliklinische revalidatie behandeling
De poliklinische revalidatiebehandeling van Ciran is bedoeld voor mensen met chronische pijn, vermoeidheid en bij onzekerheden. Mensen, die hun klachten, die ten minste 3 maanden duren, niet of nauwelijks zien afnemen ondanks de optimale zorg van huisarts, fysiotherapeut of psycholoog.