Poliklinische Revalidatie

Bij langdurige klachten (> 3 maanden) en daarvoor door artsen of behandelaars onderzocht en behandeld. Echter zonder het gewenste resultaat. U kunt zich dan door uw arts of specialist laten verwijzen voor een revalidatieadvies en/of revalidatiebehandeling.

Aanmelden of verwijzen

Voor een behandeling is er altijd een verwijzing nodig van een huisarts, specialist of bedrijfsarts. Als u een eerste afspraak wilt maken, hebben wij maar een paar gegevens nodig. U kunt het (verwijs)formulier downloaden, online invullen of u kunt bellen met 073-8200325.

Patienten-verhalen

Revalis kent goede behandelresultaten. Alle cliënten vullen voorafgaand, tijdens en na afloop van de behandeling een aantal vragenlijsten in. Een percentage van 87% van de behandelde patiënten geeft aan na behandeling vooruitgang te hebben geboekt.

Lancering Ortius

Vrijdag 19 mei j.l. was de geslaagde lancering van Ortius!  Na een intensief ontwikkeljaar  waarin Revalis intensief heeft samengewerkt met diverse pijnspecialisten en onderzoekers, staat er nu een vernieuwend zorgconcept op het gebied van medisch specialistische pijnrevalidatie.  De lancering is feestelijk gevierd. Sprekers waren Machteld Huber van Institute of Positive Health, Menno Pont, revalidatiearts en Han Samwel, klinisch psycholoog, onderzoeker en docent.

Met de slogan “Wat het beste bij je past, werkt het beste” wil Revalis met Ortius onderscheidende interdisciplinaire zorg bieden voor mensen met ‘Chronische Pijn’. Volgens wetenschappelijk onderzoek worden ruim 2 miljoen mensen in Nederland beperkt in hun dagelijks functioneren door pijnklachten. De inhoud van de geboden zorg sluit 1 op 1 aan op de visie van Machteld Huber over positieve gezondheid. Hierbij worden het versterken van de ‘veerkracht’ en vooral ‘zingeving’ gezien als de sterkst gezond makende dimensie.

Intercollegiaal overleg

Indien u als zorgverlener wilt overleggen, kunt u bellen op onze intercollegiale lijn.

Tel. 073-8200325

E-mail: io@revalis.nl

Wie is Revalis?

Revalis is een zelfstandige revalidatie kliniek voor de regio ‘s-Hertogenbosch. Gespecialiseerd in de behandeling van hoog complexe chronische pijn en/of vermoeidheidsklachten.

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat een aanzienlijk deel van de bevolking lijdt onder chronische pijn en/of vermoeidheid met een grote variëteit van etiologie. Onbehandelde chronische pijn en/of vermoeidheid vormt een belangrijk probleem voor het individu, maar heeft ook sterke sociaaleconomische consequenties voor het gezondheidszorgsysteem en de gemeenschap in het algemeen.

Revalis werkt met meerdere samenwerkingspartners aan het ontwikkelen van zorg die toegankelijk, betaalbaar en doelmatig is.

Poliklinische revalidatiezorg

Poliklinische revalidatiezorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

De behandeling bestaat uit 2 fasen:

  1. Intake  de intake wordt uitgevoerd door een revalidatiearts, fysiotherapeut en psycholoog. Na de intake krijgt u van ons een persoonlijk advies in de vorm van een persoonlijk behandelplan. In dat behandelplan staat precies welke behandelmodules wij in uw specifieke geval voorstellen. Dit plan wordt vastgelegd in een behandelovereenkomst. Pas dan beginnen we met de aanpak.
  2. Behandeling – afhankelijk van uw precieze klacht, vraagt een behandeling een tijdsinvestering van 16 weken met in de eerste weken een gemiddelde tijdsinvestering van 5 tot 10 uur per week. Daarna neemt de intensiteit af. Onze behandeling is er in alle gevallen op gericht om u binnen een termijn van acht weken weer maatschappelijk te laten functioneren.
Resultaat?

87% of 5 van 6 behandelde patiënten geeft aan na behandeling vooruitgang te hebben geboekt in hun gezondheidsbeleving.

2000

Meer dan 2000 patiënten reeds bij Revalis behandeld

30

Gespecialiseerde zorgprofessionals dagelijks voor u aanwezig

6

jaar actief in regio ‘s-Hertogenbosch

Zingeving in de zorg

De zorg van Revalis is gebaseerd op het in de revalidatie gangbare biopsychosociale model, met extra aandacht voor zingeving.

Deze toevoeging past in de recente ontwikkelingen in de zorg waar een toenemend belang van zingeving bij zorgprocessen wordt erkend (zie ‘Signalement Zingeving in de zorg’ van ZonMw, De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, 2016).

Zingeving is een wezenlijk aspect van het menselijk functioneren en behoort een integraal onderdeel van goede, op de persoon afgestemde gezondheidszorg te zijn.

Chronische pijn

Bij Revalis kunt u terecht wanneer er sprake is van chronische pijn (continu of wisselende pijn) en deze langer duurt dan 3 maanden. Chronische pijn kan ineens ontstaan of blijven voortduren na een lichamelijke beschadiging. Pijnklachten die met chronische pijn in verband worden gebracht, zijn bijvoorbeeld fibromyalgie, artrose, hoofdpijn en chronische rug- of nekpijn (lumbago, spit, ischias). Ook kan pijn ontstaan omdat (een deel van) het zenuwstelsel overgevoelig is. Dit heet sensitisatie.

Chronische vermoeidheid

Wanneer u last heeft van pijn en vermoeidheid en u hierdoor problemen heeft met uw dagelijks functioneren dan kan Revalis helpen om de fysieke en mentale belastbaarheid te verbeteren.

Kosten en vergoeding

Revalidatiezorg zit in de basisverzekering en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Hiervoor is een indicatiestelling van een revalidatiearts nodig. Uw zorgverzekeraar kan u vragen om een medische verklaring. U kunt de medische verklaring laten invullen en ondertekenen door uw behandelend revalidatiearts. Het verplichte jaarlijkse eigen risico is echter voor uw eigen rekening