Pijnrevalidatie

Deze behandeling richt zich op de patiënt in zijn geheel, met aandacht voor ieder probleem dat de pijn beïnvloedt en de balans in het dagelijks leven verstoort. Naast de lichamelijke oorzaken van pijn wordt er ook aandacht besteed aan de persoonlijke oorzaken en de omgeving.

Aanmelden als patient

Bent u ook één van de ruim twee miljoen Nederlanders die dagelijks of regelmatig met chronische pijn of pijnvermoeidheid leeft? En wilt u graag snel, deskundig en effectief behandeld worden door pijnspecialisten? Dan zijn wij er voor u.

Voorlichting “Chronische Pijn”

Revalis pijnkliniek organiseert maandelijks voorlichtingsbijeenkomsten over ‘chronische pijn’ voor u en eventueel een naaste. Er is inmiddels veel nieuwe kennis over pijn die wij heel graag met u willen delen. Eerdere deelnemers ervaren deze informatie als zeer waardevol en leerzaam.

Patienten Informatiefilm Revalis

Wie is Revalis?

Revalis is een multidisciplinaire en specialistische pijnkliniek. Heeft u last van chronische pijn die langer dan 3 of 6 maanden aanhoudt? Dan kunt u bij ons terecht.

Er zijn veel vormen van pijn die een specifieke pijnbehandeling vereisen. Chronische Pijn heeft niet altijd een duidelijke oorzaak maar kan leiden tot forse beperkingen, waardoor het een enorme impact kan hebben op onze kwaliteit van leven. Als pijn langer duurt dan 3 maanden dan zijn er vaak meerdere factoren van invloed op pijn. Dit kunnen fysieke, psychologische en sociale factoren zijn. Pijn is heel persoonlijk en hierdoor complex. Omdat wij een uitgebreide ervaring hebben in het onderzoeken en behandelen van patiënten met chronische pijn, bent u bij ons op de juiste plek.

Alle behandelingen bij Revalis zijn gericht op het snel weer kunnen functioneren en het weer mee kunnen doen in de maatschappij. De pijnbehandelingen kunnen bestaan uit:

Deze behandelingen die op het lichaam ingrijpen zoals bijvoorbeeld medicijnen, injecties, zenuwblokkades of zenuwstimulatoren worden uitgevoerd door anesthesiologen en neurologen.

Dit is een behandeling die zich richt op de het behandelen van de patiënt in zijn geheel, met aandacht voor ieder probleem dat de pijn beïnvloedt en de balans in het dagelijks leven verstoort. Naast de fysieke factoren wordt er ook aandacht besteed aan de psychologische en sociale factoren. De behandeling bestaat dan ook uit een combinatie van verschillende behandelmethoden zoals positieve gezondheid/psychologie, ACT-therapie/cognitieve gedragstherapie, graded activity en graded exposure en wordt uitgevoerd met verschillende behandelaren. Pijnrevalidatie is een multi en interdisciplinaire behandeling met een team bestaande uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers die nauw met elkaar samenwerken onder leiding van een revalidatiearts.

  • Pijntherapie – start eind 2018

Deze behandelingen genaamd gedragsbehandelingen of cognitieve gedragstherapie genoemd uitgevoerd door psychologen richten zich op het omgaan met de pijnklachten waardoor u beter kunt functioneren in het dagelijks leven. Dit kan ook in een pijnrevalidatie behandeling plaatsvinden.

Poliklinische revalidatiezorg

Pand Revalis 's-Hertogenbosch

Poliklinische revalidatiezorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Vanaf 1 maart 2018 bestaat het Revalis pijn revalidatietraject uit 3 fasen:

  1. Screeningfase   Na verwerking van uw verwijsgegevens ontvangt u per email een inlogcode voor het online invullen van een korte vragenlijst. Uw antwoorden worden vervolgens beoordeeld door de revalidatiearts. Bij voldoende aangrijpingspunten worden aanvullende vragenlijsten klaargezet. Daarna volgt het eerste consult met de revalidatiearts. Samen met de arts beoordeelt u of het volgen van een pijnrevalidatieprogramma zinvol is en worden er aanvullende fysieke en mentale onderzoeken gedaan.
    Tijdens deze fase analyseert het pijnrevalidatieteam de aard, de oorzaak en de huidige consequenties van het pijnprobleem. Hoe gaat de patiënt om met zijn chronische pijn? Welke emoties en gedachten spelen daarbij een rol? Hoe reageert de omgeving? Welke beperkingen ervaart hij in het dagelijks leven? Na indicatiestelling door de revalidatiearts worden op basis van de uitkomsten  in nauwe samenwerking met het revalidatieteam, de revalidatiedoelstellingen opgesteld. Deze persoonlijke doelstellingen worden vastgelegd in het revalidatiebehandelplan.
  2. Behandeling – afhankelijk van uw precieze klacht, vraagt een behandeling een tijdsinvestering van 10 weken met in de eerste 5 weken een gemiddelde tijdsinvestering van 10 uur per week. Daarna neemt de intensiteit af. Onze behandeling is er in alle gevallen op gericht om u binnen een termijn van 10 weken weer maatschappelijk te laten functioneren.
  3. Nazorg –  De afronding van de behandeling heet de nazorgfase. Het revalidatieteam begeleidt de patiënt bij het toepassen van de nieuwe aangeleerde vaardigheden in dagelijkse situaties. Het team kan de zorg ook overdragen aan hulpverleners in de woonomgeving van de patiënt.
Resultaat?

87% of 5 van 6 behandelde patiënten geeft aan na behandeling vooruitgang te hebben geboekt in hun gezondheidsbeleving.

2200

Meer dan 2200 patiënten reeds bij Revalis behandeld

15

Gespecialiseerde zorgprofessionals dagelijks voor u aanwezig

7

jaar actief in regio ‘s-Hertogenbosch

Zingeving in de zorg

De zorg van Revalis is gebaseerd op het in de revalidatie gangbare biopsychosociale model, met extra aandacht voor zingeving.

Deze toevoeging past in de recente ontwikkelingen in de zorg waar een toenemend belang van zingeving bij zorgprocessen wordt erkend (zie ‘Signalement Zingeving in de zorg’ van ZonMw, De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, 2016).

Zingeving is een wezenlijk aspect van het menselijk functioneren en behoort een integraal onderdeel van goede, op de persoon afgestemde gezondheidszorg te zijn.

Chronische pijn

Bij Revalis kunt u terecht wanneer er sprake is van chronische pijn (continu of wisselende pijn) en deze langer duurt dan 3 maanden. Chronische pijn kan ineens ontstaan of blijven voortduren na een lichamelijke beschadiging. Pijnklachten die met chronische pijn in verband worden gebracht, zijn bijvoorbeeld fibromyalgie, artrose, hoofdpijn en chronische rug- of nekpijn (lumbago, spit, ischias). Ook kan pijn ontstaan omdat (een deel van) het zenuwstelsel overgevoelig is. Dit heet sensitisatie.

Chronische pijnvermoeidheid

Wanneer u last heeft van pijn en vermoeidheid en u hierdoor problemen heeft met uw dagelijks functioneren dan kan Revalis helpen om de fysieke en mentale belastbaarheid te verbeteren.

Kosten en vergoeding

Revalidatiezorg zit in de basisverzekering en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Hiervoor is een indicatiestelling van een revalidatiearts nodig. Uw zorgverzekeraar kan u vragen om een medische verklaring. U kunt de medische verklaring laten invullen en ondertekenen door uw behandelend revalidatiearts. Het verplichte jaarlijkse eigen risico is echter voor uw eigen rekening