Cursus Chronische Vermoeidheid

Revalis heeft in samenwerking met Dr. Han Samwel, klinisch psycholoog en psychotherapeut aan het Radboud UMC een nascholing ontwikkeld voor alle artsen en praktijkondersteuners huisartsen (POH GGZ) genaamd;

Chronische vermoeidheid: “van lijden naar leiden”

Het chronisch vermoeidheidssyndroom (ook wel Myalgische encefalomyelitis genoemd) is een aandoening waarover nog veel onbekend en onbegrepen is. Er is geen algemeen aanvaarde theorie over oorzaken van CVS, er worden uiteenlopende diagnostische criteria gebruikt, en er zijn sterk uiteenlopende visies op behandeling, begeleiding en beoordeling van patiënten met CVS. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen op gezondheidsklachten maar ook op sociaal en beroepsmatig functioneren.

In de laatste decennia is een multidisciplinaire benadering vanuit de toegenomen wetenschappelijke kennis de standaard voor het behandelen van chronische vermoeidheid geworden, zowel binnen de eerstelijnszorg als in de tweede en derde echelons. Dit heeft geleid tot het opstellen van een multidisciplinaire behandelrichtlijn in 2013. Echter, het ontbreken van de specifieke kennis in de klinische praktijk over het multidisciplinair diagnosticeren en behandelen bij chronische vermoeidheid is tot nu toe vaak een struikelblok.

Revalidatiecentrum Revalis

Het inzetten van deze nascholing betekent naast kennisoverdracht tevens een mooi contactmoment om met elkaar kennis te maken. Revalis is een revalidatiecentrum dat poliklinische revalidatiebehandeling biedt, bedoeld voor patiënten met chronische pijn en/of vermoeidheid. Patiënten komen in aanmerking voor deze revalidatiezorg na een verwijzing door huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist (bijvoorbeeld anesthesioloog, internist, reumatoloog). Verwijzing vindt plaats als de klachten een continu en progressief verloop hebben, er sprake is van multicausaliteit (co-morbiditeit) en de klachten tenminste bij chronische vermoeidheid 6 maanden hebben aangehouden. Hierbij hebben eerdere behandelingen in de eerste en tweede lijn niet het gewenste resultaat opgeleverd. De revalidatiearts stelt vervolgens de revalidatie-indicatie en de revalidatie-behandelingsindicatie vast.

Leerdoelen

 • Kennis van theorie over lichamelijke en psychologische mechanismen bij het ontstaan en voortduren van chronische vermoeidheid
 • Toepassen van deze kennis in de eigen dagelijkse klinische praktijk
 • Kennis over de organisatie van behandeling van chronische vermoeidheid in Nederland, mogelijke verwijskanalen en de eigen rol daarin.

Programma

 • 17.00 – 17.30 uur aankomst + broodjes en soep
 • 17.30 – 17.40 uur introductie
 • 17.40 – 21.30 uur interactieve workshop

Informatie over deze kosteloze cursus:

 • Data: 16 november van 17.00 u tot 21:00 uur
 • Titel: Chronische vermoeidheid: “van lijden tot leiden”
 • Duur: +/-  4 uur
 • Accreditatie:  4 punten KNMG en 3 punten POH GGZ
 • Aantal deelnemers: minimaal 15 personen, maximaal 35 personen
 • Locatie: Goudsbloemvallei 12-28 Den Bosch
 • Contact: Revalis, relatiebeheer@revalis.nl, tel. 073-8200325

Docent

Deze nascholing wordt gegeven door Dr. Han Samwel, klinisch psycholoog van het Radboud Universitair Medisch Centrum afdeling Medische Psychologie / Academisch Centrum voor Pijn en Palliatieve Geneeskunde, docent aan meerdere opleidingen en ook bij Revalis voor zowel intern als extern (in het kader van samenwerking in ketenzorg) en betrokken bij het zorginnovatieteam van Revalis.

Aanmelden nascholing

Literatuur