Verwijsmogelijkheden

De medisch specialistische revalidatie bij Revalis richt zich op patiënten (in de leeftijd tussen de 18 en 70 jaar) met: 

  1. Somatische ziekten of aandoeningen die leiden tot complexe en/of ingrijpende stoornissen en beperkingen van het bewegingsvermogen;
  2. Somatische aandoeningen van het centraal zenuwstelsel (inclusief sensitisatie bij chronische pijn) die leiden tot ingrijpende stoornissen en beperkingen in communicatie en/of cognitie/gedrag, ook als defecten in het bewegingsvermogen niet (meer) aanwezig zijn;
  3. Chronische pijn van het bewegingsapparaat, zowel aspecifiek (er is geen of zijn onvoldoende lichamelijke afwijkingen voor de klachten) als specifiek (er is een lichamelijke afwijking die de klachten verklaart) die leidt tot ingrijpende beperkingen van zowel het bewegingsvermogen als op het niveau van activiteiten en participatie;
  4. Somatische Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) die leiden tot complexe, ingrijpende beperkingen van zowel het bewegingsvermogen als op het niveau van activiteiten en participatie;

In de richtlijn SOLK concluderen Aaron e.a. (2001) op basis van een uitgebreide literatuurview dat er een substantiële overlap is tussen de verschillende functionele syndromen en dat de gemeenschappelijke kenmerken belangrijker zijn dan de verschillen tussen de functionele syndromen. Patiënten die voldoen aan de criteria van een syndroom hebben vaak ook de symptomen van andere syndromen (Aaron e.a., 2001).

De klachtencluster:

  • Pijnvermoeidheid, met als klachten chronische vermoeidheid, verstoorde slaap, buikklachten, hoofdpijn en pijn in het bewegingsapparaat.

De revalidatiearts brengt de complexiteit van de problematiek in kaart en werkt volgens de principes van ‘stepped care/matched care’ en biedt of adviseert patiënten de meest doelmatige behandeling  passende bij de aard en ernst van de problematiek. Dit kan bij Revalis of elders zijn.

U kunt op diverse manieren een patiënt naar Revalis verwijzen voor een poliklinische revalidatiebehandeling middels onderstaande mogelijkheden:

  1. Via het online aanmeldformulier  (de verwijzing komt rechtstreeks beveiligd bij ons binnen)
    Bij het online aanmelden, vergeet s.v.p. niet alle velden in te vullen en op de knop “verzenden” te klikken. Wij nemen na de aanmelding direct contact op met de patiënt en starten vervolgens de intake procedure.
  2. Door het invullen van de digitale verwijsbrief (gelieve in te sturen per post, email naar planning@revalis.nl of  per fax naar 040-8200709)
  3. Voor huisartsen is er de mogelijkheid om te verwijzen via de Zorgdomein applicatie in uw patiënten-registratie software programma. Nog niet aangesloten met Zorgdomein Nederland, bel dan 020 – 4713817 voor meer informatie.

Patiënt insturen voor een poliklinische pijnrevalidatiebehandeling Revalis