Specialistische GGZ (S-GGZ) of medische psychologie

Revalis Specialistische GGZ, is bestemd voor patiënten met complexe klachten. Het kan zijn dat er is sprake is van een combinatie van meerdere stoornissen/diagnoses.
Het is complexe zorg welke niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is.

Specialistische GGZ

Specialistische GGZ

Een multidisciplinair team zoals binnen Revalis behandelt veelal deze patiënten met complexe problematiek.

Voor behandeling in de S-GGZ, is ook een verwijzing van de huisarts nodig.
Als de behandeling in de gespecialiseerde GGZ niet (meer) nodig is, wordt de patiënt overgedragen aan de huisarts in de regio.


Verwijzing Revalis Medische Psychologie (SGGZ)

Verwijzing Revalis Medische Psychologie (SGGZ)

Correspondentieadres medische gegevens

Vult u aub uw geldige AGBcode in. Anders kunnen we helaas de verwijsbrief niet in behandeling nemen.

Gegevens van uw patiënt / cliënt

Indien getrouwd, gelieve meisjesnaam te vermelden
Indien bekend
Omschrijf welke klachten er spelen
Omschrijf welke zorgvraag de patiënt/cliënt heeft
Omschrijf het relevante voortraject m.b.t. deze verwijzing / Stepped Care
Laboratorium, beeldvormend of anders
Sleep je bestanden hierheen, of klik hier om ze te selecteren Kies bestand
Maximale uploadgrootte: 20.97MB
maximaal 5 MB
Bezig met versturen