Medische psychologie

Maak een afspraak

Medische psychologie
(B-GGZ / S-GGZ)

 • Heeft u al langer dan 3 maanden pijnklachten?
 • Of langer dan 6 maanden vermoeidheidsklachten?
 • Ervaart u hierdoor functioneringsproblemen?

Door chronische pijn en/of vermoeidheid kunt u zich belemmerd voelen in uw dagelijkse activiteiten met gevolgen op alle levensgebieden. Waarschijnlijk heeft u al meerdere pogingen gedaan om hier uit te komen. Als dit zelfs met de hulp van uw huisarts, fysiotherapeut en psycholoog niet gelukt is, dan is een verwijzing naar Revalis mogelijk.

 Waarom Revalis?

“Omdat revalidatie meer is dan het verleggen van fysieke mogelijkheden maar ook het herwinnen van kracht op het mentale en sociale vlak.”

Hierbij is goede afstemming tussen een revalidatiearts, psycholoog, psychomotorische therapeut, fysiotherapeut en ergotherapeut van belang. Daarom heeft Revalis al deze specialisaties onder 1 dak. 

Wat doet Revalis?   

Revalis is een kliniek voor integrale specialistische diagnostiek en behandeling voor mensen met langdurige vaak complexe chronische pijn en/of vermoeidheidsklachten. Complex wil zeggen dat er een wisselwerking is tussen het lichaam en de geest. In het verleden werd geredeneerd dat geest en lichaam als twee afzonderlijke systemen werkten. Tegenwoordig weet men dat lichaam en geest niet meer van elkaar te scheiden zijn.  Zowel de medische wereld als de psychologische wereld zijn er inmiddels van overtuigd dat de twee elkaar beïnvloeden. Zo kan lichamelijke pijn psychologische problemen veroorzaken en versterken zoals depressie of angst en het omgekeerde is ook mogelijk. Langdurige pijn, vermoeidheid of andere klachten zijn vaak een voorkomende uiting van deze link tussen lichaam en geest.

Revalis is er voor mensen met een combinatie van lichamelijke en psychische klachten en die daardoor functioneringsproblemen ervaren.

 Veel voorkomende klachten die wij zien zijn:

 • Chronische complexe pijnklachten in botten en spieren bijv. fibromyalgie
 • Chronische onvoldoende verklaarde rug of bekkenklachten
 • Chronische nek, schouder en/of arm klachten bijv. whiplash syndroom
 • Chronische hoofdpijn bijv. migraine
 • Evenwichtsstoornissen
 • Oorsuizen, piepen
 • Chronische vermoeidheid of energiegebrek, krachtverlies
 • Chronische tintelingen of een doof gevoel.

Vaak komen daar gaandeweg klachten van spanning, concentratie-

en geheugenverlies, slaapproblemen, angst of depressie bij.

Diagnostiek

Zowel een revalidatiearts als klinisch psycholoog zijn altijd betrokken bij het diagnostische proces. Zij zijn gespecialiseerd in zowel chronische pijn als chronische vermoeidheid en hebben jarenlange ervaring.

Het diagnostisch proces verloopt via de volgende stappen:

 

  1. Uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist stuurt een verwijsbrief naar Revalis.
  2. Revalis nodigt u uit voor een informatiebijeenkomst van 1 uur en vraagt u thuis via internet of bij Revalis een online-vragenlijst in te vullen. Benodigde tijd gemiddeld 1-2 uur.
  3. De revalidatiearts en klinisch psycholoog onderzoeken de uitkomst van de vragenlijsten en bepalen de route van de diagnostiek. Eventueel wordt er aanvullende medische informatie opgevraagd. 
  4. U wordt uitgenodigd voor de diagnostiek bij de klinisch psycholoog en eventueel een fysiotherapeut. 
  5. Indien u geïndiceerd bent voor een behandeling (B-GGZ of S-GGZ) bij Revalis en akkoord bent met het behandelplan dan wordt uw traject gepland door de planningsafdeling van Revalis. Uw verwijzend arts ontvangt een rapportage met de uitkomst van de diagnostiek. 
   • Korte wachttijden diagnostiek
   • Snel starten met het behandelprogramma
   • Pijn en vermoeidheidsspecialisten onder één dak
   • Kortdurend behandelprogramma
   Stetoscoop

   Vragen? Wij helpen u graag verder