Medische psychologie

Maak een afspraak

Medische psychologie

Revalis medische psychologie is bestemd voor patiënten met complexe chronische pijn en/of vermoeidheidsklachten. Het kan zijn dat er is sprake is van een combinatie van meerdere diagnoses. Onze afdeling medische psychologie heeft specifieke kennis op het gebied van het grensvlak van psychologie en geneeskunde. Het betreft zorg welke niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ worden gegeven en waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is. De interdisciplinaire behandeling is volgens het biopsychosociaal model met extra aandacht voor zingeving. 

INCLUSIECRITERIA MEDISCHE PSYCHOLOGIE

  • Chronische somatische klachten (verklaard en/of onvoldoende somatisch verklaard).
  • Het ervaren van matige tot ernstige lijdensdruk.
  • Mate van psychologisch en/of sociaal-maatschappelijk disfunctioneren.
  • Geen medisch traject (diagnostiek c.q. behandeling) meer geïndiceerd of actief.
  • Leeftijd 18 jaar of ouder.
  • Korte wachttijden diagnostiek
  • Snel starten met het behandelprogramma
  • Pijn en vermoeidheidsspecialisten onder één dak
  • Kortdurend behandelprogramma
Stetoscoop