Medische psychologie

Maak een afspraak

 

Medische psychologie (S-GGZ)

Revalis medische psychologie is bestemd voor patiënten met complexe chronische pijn en/of vermoeidheidsklachten. Het kan zijn dat er is sprake is van een combinatie van meerdere diagnoses. Onze afdeling medische psychologie heeft specifieke kennis op het gebied van het grensvlak van psychologie en geneeskunde. Het betreft zorg welke niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ worden gegeven en waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is. De interdisciplinaire behandeling is volgens het biopsychosociaal model met extra aandacht voor zingeving.

 

Inclusiecriteria voor medische psychologie

  • Chronische somatische klachten (verklaard en/of onvoldoende somatisch verklaard).
  • Het ervaren van matige tot ernstige lijdensdruk.
  • Mate van psychologisch en/of sociaal-maatschappelijk disfunctioneren.
  • Geen medisch traject (diagnostiek c.q. behandeling) meer geïndiceerd of actief.
  • Leeftijd 18 jaar of ouder.

 

  • Korte wachttijden
  • Alle specialisten onder één dak
  • Behandeling is intensief en kortdurend
Stetoscoop
Hand in hand

Exclusiecriteria voor medische psychologie

 

Vragen? Wij helpen u graag verder