Ciran: Preferred academic partner Radboud UMC

Professor Kris Vissers Radboud UMC: de methode van Ciran snijdt hout!

Voor professor Kris Vissers is het duidelijk: de methode van Ciran snijdt hout. “De essentie van het programma van Ciran is dat mensen weer vertrouwen in zichzelf krijgen” zegt hij, “dat ze hun probleem accepteren en de kwaliteit van hun leven kunnen verbeteren.”

Vissers is hoogleraar pijn en palliatieve geneeskunde en als hoofd van het Radboud Expertisecentrum voor Pijn en Palliatieve Geneeskunde verbonden aan het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen. Ciran en Radboud UMC werken veel samen, ook om de methode van Ciran te valideren.
Voor Vissers is het vanzelfsprekend dat pijn breder moet worden bekeken, dan alleen vanuit het fysieke aspect. Al jaren is duidelijk, en het wordt steeds duidelijker, dat je pijn zou moeten diagnosticeren en behandelen via verschillende dimensies. En dus ook met verschillende soorten professionals, zoals pijn- en revalidatieartsen, artsen arbeid en gezondheid, fysiotherapeuten, klinisch psychologen, gespecialiseerde verpleegkundigen, enzovoorts. In het pijnbehandelcentrum van het Radboud UMC werken die specialisten samen met en rond de patiënt. Waarbij de focus vooral ligt op kwaliteit van leven, en dus niet op ‘ziektegericht handelen’ zoals Vissers dat noemt.

“Vanuit de wetenschap is bekend, ook vanuit andere medische vakgebieden, dat samenwerking tussen verschillende medische disciplines noodzakelijk is. Maar wat je vanuit die samenwerking moet doen om chronische pijn te bestrijden, dat is vooralsnog niet aangetoond.

Ciran heeft gedurende jaren, min of meer op empirische wijze, een programma opgebouwd dat die interdisciplinaire samenwerking ensceneert. Telkens was het resultaat dat behaald werd reden om het Ciran-programma aan te scherpen, waardoor nu na jaren een indrukwekkend resultaat wordt behaald. Mensen vinden hun kracht terug en ontdekken hoe ze zichzelf moeten behandelen om beter te worden.”

En hoe doet Ciran dat dan?

Vissers: “De focus wordt verlegd. Mensen hebben vaak een heel onjuist en onvolledig beeld van zichzelf en van hun lichaam en begrijpen vaak niet waar de chronische pijn vandaan komt of hoe die is veroorzaakt. Daardoor worden de signalen van het lichaam heel verkeerd begrepen. Tijdens het Ciran behandelingstraject wordt daar inzicht in gegeven.”

Is ‘elementaire therapie’ niet onorthodox?

Vissers: “De academische wereld is gebaseerd op meten, feiten en bewijzen. Het verheugt me enorm dat die mensen nu meegaan in ons verhaal. De spirituele component wordt in de palliatieve zorg al jaren gebruikt, maar nu mag je dat dus ook uitspreken in de zorg voor mensen met chronische pijn, wat een veel krachtiger signaal is. Ik ben er trots op dat door de samenwerking met Ciran deze spirituele dimensie ook vormgegeven kan worden bij de behandeling van patiënten met chronische pijn – en dat we deze dimensie dan ook wetenschappelijk kunnen onderzoeken.”