FAQ

Revalis richt zich vooral op het omgaan met de pijn en pijnvermoeidheidsklachten en het verbeteren van het fysiek (conditie), mentaal (welbevinden) en sociaal functioneren (mee kunnen doen; bijv. hobby’s, werk). Doelstelling is dat u weer plezier ervaart in uw leven.

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Revalidatiezorg wordt vergoed (vanuit de basiszorg) door uw zorgverzekeraar. Hiervoor is een indicatiestelling van een revalidatiearts nodig. 

U krijgt bij Revalis Zorg de garantie dat u geen eigen bijdrage heeft aan de zorg die u bij Revalis geniet indien u verzekerd bent.

“Als Revalis Zorg geen contract heeft met mijn zorgverzekeraar, moet ik dan een deel van de kosten zelf betalen?”

Nee, dit is bij Revalis niet het geval. U heeft echter elk jaar een verplicht eigen risico. Revalis Zorg stuurt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar verrekent na betaling van de factuur het eigen risico met u.

Pijn wordt door meerdere factoren beïnvloed dit zijn fysieke, psychische maar ook sociale factoren. Daar onze behandeling hierop insteekt ervaart het merendeel van onze patiënten een afname van de pijnwaarneming. Sommigen ervaren zelfs geen pijn meer na behandeling.

Het behandelteam van Revalis kan bestaan uit revalidatieartsen, psychiaters, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers en seksuologen.

Uw tijdsbesteding voor de intake, inclusief het invullen van de vragenlijsten, is ongeveer 10 uur. De behandeling zelf duurt gemiddeld 10 weken waarbij u 2 a 3 dagdelen per week bij ons op het centrum bent.

Revalis streeft ernaar om het behandeltraject zoveel als mogelijk aansluitend ten uitvoer te brengen. Vakantieopname is mogelijk indien vooraf besproken en niet langer in beslag neemt dan 2 weken.

Revalis biedt iedere patiënt een nazorgtraject. In dit traject wordt u begeleidt in het in praktijk brengen van hetgeen u bij ons geleerd heeft. Hierdoor wordt terugval voorkomen.

U kunt Revalis een beoordeling of review geven via: