Wat is pijn?

Pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme. Zonder pijn zouden wij niet kunnen overleven. Als wij in een spijker trappen, ervaren wij direct pijn die ons behoed om verder te lopen om meer schade te voorkomen. Deze pijn noemen wij acute pijn en heeft een duidelijke signaalfunctie. Maar wat als de pijn ook na de gebruikelijke hersteltijd van het weefsel (meestal 3 tot 6 maanden) toch blijft bestaan? Of als er wel een aandoening is maar de pijn die je beleeft is niet geheel te verklaren door de huisarts, fysiotherapeut of medisch specialist? Dan spreken wij van chronische pijn en is pijnrevalidatie misschien iets voor u.

Chronische rugklachten

Chronische Pijn

1 op de 5 mensen in Nederland heeft volgens onderzoek ‘chronische pijn’. Bij chronische pijn is de pijn niet meer een signaal van weefselbeschadiging maar lijkt het zenuwstelsel overgevoelig geraakt te zijn. De pijn is dus niet gelijk aan lichamelijke beschadiging.

Kenmerken van chronische pijn:

 • Langdurige pijnklachten, meer dan 6 weken;
 • Pijn kan ook van plaats veranderen;
 • De mate van pijn is wisselend;
 • De pijn kan in de loop der tijd op wisselende plaatsen in het lichaam aanwezig zijn;
 • De pijn kan spontaan ontstaan of bij lichte prikkels zoals bij bewegen of aanraken;
 • Algehele overgevoeligheid (bijvoorbeeld fel licht, geluiden, etc.);
 • Slecht slapen;
 • Vermoeidheid;
 • Afnemende concentratie;
 • Behandeling geeft geen of slechts tijdelijk verlichting.

Veel voorkomende chronische pijnklachten zijn:

 • Rugklachten
 • Bekkenklachten
 • Heupklachten
 • Nekklachten
 • Schouderklachten
 • Arm, nek, schouderklachten (CANS)
 • Whiplash
 • Knieklachten
 • Gewrichtsklachten
 • Reuma
 • Fibromyalgie
 • Artrose

Chronische pijn is complex en veel factoren kunnen van invloed zijn zoals:

 • Verslechterde lichamelijke conditie;
 • Overmatige spierspanning;
 • Negatieve emoties;
 • Angst;
 • Stress;
 • Overbelasting;
 • Te veel gericht zijn op de pijn;
 • Verkeerde voeding

Hoe ontstaat chronische pijn?

Het antwoord op deze vraag is ingewikkeld, omdat verschillende factoren invloed hebben. De revalidatie gebruikt vaak het biopsychosociaal model om het ontstaan van chronische pijn uit te leggen.
Het biopsychosociaal model noemt drie factoren die van invloed zijn bij pijnklachten, namelijk biologische (lichamelijke), psychische (mentale) en sociale (omgevings) factoren.
Bij kortdurende pijn gaat het vooral om biologische factoren. Bij langdurige pijn en bij de beperkingen die dan ontstaan in de dagelijks activiteiten, spelen vooral psychosociale factoren een rol.
Iemand die erg perfectionistisch of gevoelig voor stresssituaties is, kan eerder chronische pijnklachten ontwikkelen, dan iemand zonder deze kenmerken. Iemand die bang is dat de pijn een ernstige oorzaak heeft, kan denken dat bewegen verdere schade aanricht. Hij of zij doet dan weinig en kan overgevoelig raken voor alles wat pijn kan veroorzaken. Op deze manier herstelt iemand niet goed van de pijnklachten.
Dit geldt ook voor iemand die juist heel veel doet, niet toegeeft aan de pijn en door alle pijn heen bijt. Ook hier is het risico dat deze persoon niet goed herstelt en zichzelf overbelast.

Het ingewikkelde proces van chronische pijn maakt dat pijnrevalidatie, als multidisciplinaire behandeling van groot belang is. Alleen dan zijn problemen in onderlinge samenhang te beoordelen en worden behandelingen op elkaar afgestemd. Deze aanpak vergroot de kans op een succesvolle behandeling.

Wat kunt u doen bij chronische pijn?

Als behandelingen zoals pijnmedicatie, fysiotherapie etc. niet meer voldoende helpen en uw functioneren belemmerd wordt en u activiteiten zoals hobby’s en werk niet meer kunt uitvoeren dan kunt u via uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist om een verwijzing vragen naar Revalis.

Wat kan Revalis voor u betekenen?

 1. Snel inzicht in de soort pijn en de factoren die meespelen door goede specialistische pijndiagnostiek.
 2. Een (medisch specialistisch) pijnrevalidatiebehandeling voor mensen met chronische pijn in het bewegingsapparaat (spieren, botten, pezen en gewrichten) en dus niet voor mensen met alleen hoofdpijn, buikpijn of pijn aan het gezicht (aangezichtspijn).
 3. Behandeling specifiek afgestemd op u. 
 4. Duur van de behandeling in 10 weken waarbij u 2 tot 3 dagdelen per week naar Revalis toekomt. 
 5. De medisch specialistische zorg wordt uitgevoerd met meerdere disciplines onder leiding van een revalidatiearts die nauw met elkaar samenwerken.
 6. De zorg voldoet aan de laatste wetenschappelijke inzichten en de in 2017 verschenen zorgstandaard chronische pijn. 
 7. De medisch specialistische revalidatiezorg wordt door iedere zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering.

Behandelthema’s waar we onder andere aandacht aan besteden zijn:

 1. Meer kennis over het pijnsysteem;
 2. Interpretatie lichaamssignalen;
 3. Leefstijl;
 4. Inzicht in uw belasting patroon;
 5. Energiegevers en nemers;
 6. Keuzes maken;
 7. Interactie met omgeving;
 8. Opbouw van conditie, lichaamsbeweging;
 9. Uitbouwen van activiteiten;
 10. Participatie: (vrijwilligers)werk, huishouden;
 11. Seksualiteit;
 12. Terugvalpreventie en nazorg. 

Mocht u meer informatie willen? Revalis pijnkliniek organiseert voorlichtingsbijeenkomsten over ‘chronische pijn’ voor u en eventueel een naaste. De bijeenkomst wordt ten minste 1 keer per maand georganiseerd bij Revalis aan de Goudsbloemvalei 12-28 te Den Bosch.

Aanmelden

U kunt zich kosteloos telefonisch aanmelden via telefoonnummer 073-8200325 of een mail sturen naar relatiebeheer@revalis.nl of uzelf hier aanmelden. 

 

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten over de inhoud van het pijnrevalidatie programma, kosten, tijdsaspecten etc? Neem dan een kijkje op onderstaande pagina