NASCHOLING "MENTALE VEERKRACHT, HET VERSCHIL TUSSEN LIJDEN EN LEIDEN"

Er is steeds meer belangstelling voor Positieve Psychologie en Positieve Gezondheid van Machteld Huber. Door haar nieuwe definitie op gezondheid; ‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’,
staat het begrip ‘veerkracht‘ steeds meer in de aandacht. Ook wetenschappelijk onderzoek leert ons steeds meer het belang van veerkracht bij o.a. chronische pijn. Chronische pijn is een steeds groter wordende problematiek. Sommige wetenschappers stellen dat het verlies van veerkracht aan de basis ligt van chronische pijn.

Veerkracht en stress

Psychische factoren, samengebracht in het begrip stress, kunnen iemand ziek maken, psychisch en/of lichamelijk. Wat er ook gebeurt in ons leven; veranderingen, negatieve gebeurtenissen, een verlies of stress op het werk, steeds weer wordt de manier waarop we ons een weg banen door het leven bepaald door onze veerkracht.

Wat is Mentale Veerkracht?

Maar wat verstaan wij onder mentale veerkracht? En hoe helpt dit tegen stress? Wat betekent stress nu werkelijk voor ons lichaam en geest? Kun je veerkracht meten en kun je het verbeteren? Michael Portzky vertelt u alles over zijn onderzoek naar veerkracht. Hij is klinisch psycholoog, neuropsycholoog, gezondheidszorgpsycholoog, docent diagnostiek, op de rol erkend gerechtsexpert psychodiagnostiek, en auteur van alle Nederlandstalige vragenlijsten inzake veerkracht, het ‘palliatieve pallet’ en het boek Veerkracht.

VOOR WIE?

 • Alle artsen;
 • POH GGZ;
 • Fysiotherapeuten; 
 • Overig geïnteresseerde zorgverleners.

LEERDOELEN

 • Kennis van theorie over het stresssysteem en veerkracht;
 • Meten van veerkracht;
 • Het palliatieve pallet – therapeutische handvaten voor in de dagelijkse klinische praktijk;

PROGRAMMA

 • 17.00 – 17.50 uur aankomst + broodjes en soep
 • 17.50 – 18.00 uur Welkom en introductie Revalis pijnkliniek
 • 18.00 – 19.00 uur 1 ste deel presentatie ‘Mentale Veerkracht’ door Michael Portzky
 • 19.00 –19.15 uur korte pauze
 • 19.15 – 20.15 uur 2de deel presentatie ‘Mentale Veerkracht’ door Michael Portzky
 • 20.15 – 20.30 uur afsluiting met eventuele vragen en drankje

INFORMATIE OVER DEZE CURSUS:

De cursus bestaat uit 2 data:  25 oktober en 11 december. 

Op de eerste cursusdag wordt de mogelijkheid geboden voor deelname aan het geanonimiseerd invullen van 3 vragenlijsten (VK+, P³ en de Portzky-POBOS-Burnoutscan). U ontvangt hiervan een persoonlijk rapport. De kosten hiervan zijn 75 EUR (excl. BTW) per deelnemer en wordt apart gefactureerd.

Op de tweede cursusdag (feedbacksessie) op 11 december worden de uitkomsten van alle deelnemers (geanonimiseerd) gezamenlijk gepresenteerd. Dit geeft een goed beeld van de veerkracht van een grotere groep mensen (zorgverleners) en tevens wordt er dieper ingegaan hoe veerkracht verder te verbeteren.

Data:

 • 25 oktober van 17.00 u tot 20:30 uur en 11 december van 17.00 u tot 20:30 uur.

Titel: Mentale Veerkracht: “tussen lijden en leiden”
Duur: +/-  2 uur
Accreditatie:  Geaccrediteerd voor 4 punten
Aantal deelnemers: minimaal 15 personen, maximaal 40 personen
Kosten: 25 EUR (excl BTW) voor beide cursusdagen. Indien aangemeld vóór 10 oktober 2018 dan is deelname kosteloos. Bij afmelden na 10 oktober worden alsnog de kosten van 25 EUR  in rekening gebracht. Voor cursusdag 2 vrijblijvende deelname aan vragenlijsten zoals hierboven vermeld. Persoonlijk rapport: Kosten 75 EUR (excl BTW) per persoon.
Locatie: Goudsbloemvallei 12-28 Den Bosch
Contact: Revalis, relatiebeheer@revalis.nl, tel. 073-8200325