Hebt u al maanden of zelfs jaren pijn in de rug, armen, nek of benen? Is er voor die pijn geen specifieke oorzaak te vinden en blijven de klachten bestaan ondanks veschillende behandelingen? Verliest u de moed en bent u onzeker of het ooit weer goed komt?

Chronische pijn en vermoeidheid

Chronische pijn is pijn die langer bestaat dan 3 maanden en die zich op verschillende plaatsen in het lichaam kan bevinden. Het gaat hierbij vaak om pijnklachten als hoofdpijn, rugpijn, nekpijn, whiplash, RSI of fibromyalgia. In vergelijking met andere chronische aandoeningen komt chronische pijn vaak voor. 1 op de 5 mensen in Nederland is chronische pijnpatiënt (Breivik et al 2006). De meerderheid bezoekt hiervoor 5 tot 6 artsen waaronder de huisarts. Behandelingen als medicatie, oefeningen of medische ingrepen geven geen voldoende resultaat.

Wat is chronische pijn?

Volgens de International Association for the Study of Pain (IASP) is de definitie van pijn: ‘een onplezierige sensorische en emotionele ervaring, veroorzaakt door of beschreven in termen van daadwerkelijke of potentiële weefselschade’. Uit deze definitie is op te maken dat pijn ook een emotionele ervaring is. Pijn boezemt angst in, verlamt en kan iemand depressief en vermoeid maken. Mensen denken vaak dat de pijn de oorzaak is van weefselbeschadiging. Maar of deze weefselbeschadiging er daadwerkelijk is, is maar de vraag. Patienten met fantoompijn bijvoorbeeld kunnen vreselijke pijn voelen in hun geamputeerde ledemaat, terwijl die arm of dat been er niet meer is. De oorzaak kan dan zijn dat de zenuwuiteinden die de pijn registreren “sensitiseren”. Ze zijn overgevoelig geworden. Het is te vergelijken met een brandalarm bij brand. Bij brand gaat het alarm af. Maar als het alarm steeds weer afgaat terwijl er geen brand is, dan is er iets vreemds aan de hand met het alarmsysteem. Zo hebben we al een verklaring voor chronische pijn, maar er komt natuurlijk veel meer bij kijken. Chronische pijn is zeer complex. Vaak blijken psychosociale factoren een rol te spelen.

Impact op het dagelijks functioneren

Chronische pijn heeft vaak een forse impact op de kwaliteit van leven. Patiënten ervaren vaak beperkingen bij dagelijkse activiteiten. Ook is er soms sprake van ziekteverzuim en hierdoor angst voor verlies van inkomen.

Multidisciplinaire behandeling

De therapieën voor chronische pijn zijn beperkt en meestal niet effectief. Uit onderzoek is het gebleken dat de behandelmethoden voor chronische pijn effectiever zijn vanuit een multidisciplinaire benadering. Revalis is een multidisciplinair behandelcentrum, waar onder leiding van een revalidatiearts, patiënten met chronische pijn (WPN* 3 en 4) in een periode van 16 tot 20 weken behandeld worden met het doel om hen weer volwaardig te laten functioneren en participeren.

De Behandeling

Intake/RAA

De revalidatie start met een intake. Uw persoonlijke doelstellingen worden zo snel mogelijk geformuleerd en zijn de richtlijn voor het vaststellen van het behandelplan.

Behandeling

De revalidatiebehandeling vindt plaats op 2-3 dagen in de week. Tussen de behandeldagen zit steeds een behandelvrije periode zodat u de geleerde principes kunt toepassen in uw dagelijkse leven.  U krijgt een handboek van waaruit gewerkt wordt met daarin opdrachten om gedurende de behandeling uit te voeren.

Individuele of groepsgewijze behandelonderdelen

De behandelonderdelen zijn individueel of groepsgewijs. U kunt door de groepsbehandelingen leren en ervaringen opdoen van mede-revalidanten.

Duur en intensiteit van de behandeling

De duur en intensiteit van de behandeling wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie. Hoe complexer uw problematiek, des te intensiever de behandeling. Bovendien houdt onze zorg voor u niet op bij de behandeling in ons revalidatiecentrum. Wij zorgen voor een goede overdracht en afstemming met andere instanties en instellingen in de zorgketen.

Wilt u meer informatie of een informatief gesprek op ons behandelcentrum te Den Bosch/Rosmalen? Neem dan telefonisch contact met Revalis op via tel. 073-8200325.

* classificatie Werkgroep Pijnrevalidatie Nederland