Informatie Verwijzer

Voor het volgen van een poliklinische revalidatiebehandeling is er altijd een verwijzing nodig van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

    • De poliklinische revalidatiebehandeling is bedoeld voor mensen met chronische pijn en/of pijnvermoeidheid. Mensen, die hun klachten niet of nauwelijks zien afnemen, ondanks de optimale zorg van huisarts, fysiotherapeut of psycholoog.
    • In feite betekent dit dat een klacht minstens gedurende 3 maanden aanwezig moet zijn, er meerdere factoren meespelen als oorzaak en er in de voorafgaande behandelingen (stepped care) geen afdoende succes kon worden behaald. U heeft voor de behandeling altijd een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts.
    • Het revalidatieconcept is niet bedoeld voor patiënten met alléén enkelvoudige psychische klachten, verslaving (drugs en drank) of suïcidaliteit.
    • Patiënt dient de Nederlandse taal machtig te zijn. (Spreken, schrijven en lezen)

Heeft u vragen? Neem dan op met 073-8200325 (zie ook kantoortijden bij contact).